Eläinavusteisuus – mitä se on?

“Eläinavusteisuus tarkoittaa eläimen ottamista mukaan edistämään ihmisten hyvinvointia. – – Ammatillinen eläinavusteinen työ tarkoittaa sitä, että eläin työskentelee sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai hyvinvointialan ammattilaisen työparina. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja dokumentoitua. Eläinavusteinen vapaaehtois- ja virkistystoiminta on vapaamuotoista eli sille ei ole asetettu tarkkoja tavoitteita eikä sitä yleensä dokumentoida.” (Eduskunnan eläinavusteisen työryhmän termistötyöryhmä, 2023.) Työskentelymenetelmät tulee valita aina asiakkaan tarpeista riippuen eli palveluita tulisi toteuttaa eläinavusteisesti vain, jos eläinavusteisuus on asiakkaan toiveena ja sopii menetelmänä asiakkaalle.

Nepsy-valmennus – no mitä se oikein on?

Ratkaisukeskeinen valmennus on keskustelua, jossa käsitellään ihmisen haasteellista tai muutosta vaativaa elämäntilannetta. Tarkoitus on muodostaa yhdessä asiakkaan kanssa tavoite, jonka saavuttamiseen etsitään keinoja keskustelun avulla. Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä valmennusta, jota tarjotaan neurokirjon henkilöille.

Kyseessä on kuntoutus- ja ohjausmuoto, jossa tavoitteena on yksilön toimintakyvyn parantaminen esimerkiksi arkielämän taitoja kehittämällä. Valmennuksen aikana voidaan keskittyä esimerkiksi toiminnanohjauksen vahvistamiseen. Eläinavusteinen nepsy-valmennus on siis tavoitteellista toimintaa, jossa keskitytään yksilön tavoitteiden edistämiseen eläintyöpari(e)n kanssa.

Virikkeistäminen palkitsee niin eläintä kuin ihmistä

Eläinavusteinen työskentely on parhaimmillaan palkitsevaa niin eläimille kuin osallistujille – ja niin sen pitäisi olla. Esimerkiksi virikkeistäminen voi olla mukavaa yhdessä tekemistä niin asiakkaalle kuin eläimelle! Eläimelle virikkeistäminen mahdollistaa eläimen luontaisia käyttäytymismalleja (esimerkiksi ruuan etsintää) ja siten parantaa eläimen hyvinvointia. Lisäksi se lisää positiivisella tavalla elinympäristön hyödyntämistä ja kasvattaa eläimen kykyä kohdata haasteita. Nepsy-asiakas voi harjoitella useita taitoja eläintä virikkeistämällä. Virikkeiden suunnittelun ja täyttämisen avulla asiakas voi harjoitella motivoivasti vaikkapa toiminnanohjaustaitojaan.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kolme henkilö seuraa kun kaksi vuohea etsivät ruokaa vihreiden esineiden sisältä.

Eläimen kanssa voi olla helpompaa kommunikoida

Joskus ihmisen on helpompi kommunikoida eläimen kanssa toisen ihmisen kanssa kommunikoinnin sijaan. Esimerkiksi autismikirjon henkilöiden kanssa on todettu, että joskus kommunikaatio onnistuu helpommin eläinten kanssa. Syitä voivat olla esimerkiksi:

  1. Ihmisten kommunikaatio perustuu pitkälti kielelliseen vuorovaikutukseen. Eläinten kanssa kommunikointi perustuu pitkälti ei-kielelliseen vuorovaikutukseen ja sanoja ei tarvita välttämättä ollenkaan.
  2. Ihmiset ovat usein hankalasti ennakoitavissa, kun taas koulutettu eläin toimii joka kerta samalla tavalla. Tällainen ennakointi voi auttaa monia henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutuksessa, harjoittelemaan vuorovaikutustaitojaan.
  3. Eläimen kommunikaatio on aina aitoa eikä siinä ole piilomerkityksiä. Samoin ihminen voi yrittää peittää tunnetilaansa monissa tilanteissa. Eläimet ilmaisevat aina tunteitaan aidosti ja siinä hetkessä, ne eivät peittele. Tästä syystä eläimen kanssa vuorovaikutus voi olla helpompaa, kun ihminen huomaa, jos joku tuntuu eläimestä hyvältä tai pahalta.
  4. Vuorovaikutus eläimen kanssa on kiireetöntä ja tilanteeseen liittyvää. Eläin ei ajattele mennyttä tai tulevaa, eläin elää hetkessä.

Eläinavusteiset nepsy-valmentajakoulutukset

Nämä ovat vain pari esimerkkiä eläinavusteisuuden mahdollisuuksista nepsy-valmennuksessa. Eläinavusteisella nepsy-valmennuksella voi olla paljon muitakin hyötyjä. Spesia Asiantuntijapalvelut yhteistyössä Eläinkuusikko Oy:n kanssa tarjoaa eläinavusteisille valmentajille ja neuropsykiatrisille valmentajille suunnattuja eläinavusteisia nepsy-valmentajakoulutuksia. Katso avoimet koulutukset Spesian koulutuskalenterista.

Lue Eläinavusteisuus ja nepsy-valmennus -blogin osa 2: Eläin mukana valmennuksessa

Nuorimies makailee maton päällä ja antaa salaatinlehtiä kilpikonnalle.