​Spesiassa on opiskeltu etänä maaliskuun puolivälistä alkaen. Suomen hallituksen 4.5.2020 antaman suosituksen mukaisesti Spesiassa ei enää palata oppilaitoksen tiloihin opiskelemaan ennen kesälomaa.

Opiskelu jatkuu kotona perjantaihin 29.5.2020 asti. Oppiminen voi jatkua myös työpaikalla. Näyttöjä on edelleen mahdollista antaa, myös oppilaitoksen tiloissa.

Spesiassa valmistaudutaan lähiopetuksen aloitukseen maanantaina 10.8.2020, noudattaen viranomaisten ohjeita.

Spesiassa järjestetään etäyhteyksien avulla koko Spesian virtuaalinen kevään juhla toukokuun lopussa. Valmistuvien opiskelijoiden todistukset postitetaan 29.5.2020 jälkeen. Varsinaiset valmistujaisjuhlat järjestetään syksyllä, mikäli poikkeustilanne sen  tuolloin sallii.

Kyselyn perusteella etäopiskelu sujuu hyvin

Huhtikuu loppupuolella toteutimme kyselyn, jossa kysyimme opiskelijoilta ja opetushenkilöstöltä, miten etäopetus on sujunut? Vastausten perusteella opiskelijat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä opiskelujen sujumiseen etänä.

Useimpiin opiskelijoihin ollaan yhteydessä joka päivä tai joka toinen päivä. Suosituimmat yhteydenpitovälineet ovat Teams, WhatsApp, puhelin ja sähköposti. Sekä opiskelijoilla että henkilöstöllä on kyselyn mukaan toimivat laitteet yhteydenpitoon.

Kyselyn perusteella saamme olla ylpeitä siitä, kuinka hienosti spesialaiset ovat siirtyneet etäopiskeluun ja -opetukseen. Kotona opiskeluun voi kuitenkin liittyä myös haasteita: opiskelu voi tuntua vaativalta tai olo yksinäiseltä. Jos opiskelu tai elämä kotona tuntuu vaikealta, muista että tukea ja keskusteluapua on tarjolla.