Yhteiskunnassa vallitsee paraikaa liberaaliksi luettava liike, jonka ytimessä on etenkin heikommassa asemassa olevia ihmisiä koskettava yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus. Katalysaattorina trendille ovat olleet muun muassa Me Too ja Black Lives Matters -liikkeet. Liike on rantautunut myös työelämään ja näkyy yhä useamman yrityksen strategioissa sekä juhlapuheissa.

Valitettavasti lupaukset ja aatteet jäävät usein puheen tasolle, ja näin ollen muutoksen jalkauttaminen jää toteuttamatta. Tästä kertoo muun muassa tuore kansallinen rekrytointitutkimus (2023), jonka mukaan yli 50-vuotiaiden on nuorempiaan vaikeampaa työllistyä. Työterveyslaitoksen vuoden 2020 monimuotoisuusbarometrin mukaan 39 prosenttia henkilöstöalan ammattilaisista kokee vieraskielisen nimen haitaksi työnhaussa.

Laki velvoittaa, mutta mistä tietoa?

Oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun rekrytoinnissa on kirjattu lakiin. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Yrityksen koon mukaan yrityksellä tulisi olla käytössä myös kirjattu yhdenvertaisuussuunnitelma.

Usealla työnantajalla on valitettavan heikko tietämys yllä mainituista seikoista. Tähän tarpeeseen vastaavat Me Osataan! -hankkeen moninaisuustietoiskut. Me Osataan! on Euroopan Unionin osarahoittama hanke, jonka toiminta-aika on maaliskuusta 2023 lokakuulle 2025.

Hankkeessa on mukana useita ammattioppilaitoksia, joista yksi on Ammattiopisto Spesia. Spesia vastaa muun muassa monimuotoisuudesta työnantajille kertovista tietoiskuista. Ammattiopisto Spesian ollessa vaativan erityistuen ammattioppilaitos, on tietoiskujen keskiössä osatyö- ja täsmätyökykyisten työllistäminen sekä heidän erityispiirteidensä huomioiminen työpaikoilla.

Käytännön referenssejä: Spesian erityisopiskelijat ja työpaikoilla

Osa- ja täsmätyökykyisiä voivat olla kehitysvammaiset, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat henkilöt, erityistä tukea tarvitsevat, pitkäaikaistyöttömät, sekä henkilöt, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut vamman, sairauden tai sosiaalisten syiden vuoksi.

Paraikaa Suomessa on arviolta 65 000 työelämän ulkopuolella olevaa ihmistä, jotka kykenisivät tuomaan oman panoksensa työelämään mikäli tehtäviä ja työaikoja mukautettaisiin heille sopivimmiksi.

Sarjakuva.
Kuvateksti: Katso ympärillesi työyhteisössäsi. Kuinka samanlaisia tai erilaisia oikeastaan olette? Onko moninaisuudelle tilaa?

Kysy lisää Spesian maksuttomista tietoiskuista

Spesian tuottamat tietoiskut ovat pääosin suunnattu monimuotoisuudesta kiinnostuneille työelämätahoille, työnantajille ja erityisen tuen piirissä työskenteleville. Räätälöitävissä oleva tietoisku lanseerataan syksyllä 2024. Tätä ennen on kuitenkin mahdollista osallistua pilottiversioihin. Tietoiskussa nostetaan esiin muun muassa monimuotoisen organisaation hyödyt, monimuotoisen työyhteisön johtaminen, inklusiivisuuden lisääminen ja työnantajalle suunnatut tukimuodot täsmätyökykyisten työllistämiseen.

Kolahtiko jokin näistä sinuun? Hyötyisikö organisaatiosi, osastosi tai tiimisi tarjolla olevista tietopaketeista? Uuden osaamisen myötä on helpompi tarttua hankaliksikin koettuihin aiheisiin ja suunnata kohti muutosta.

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Spesian yritysvalmentajiin (henkilöstön yhteystiedot).

Sarjakuva.Kuvateksti: Onnistunut rekrytointi on tärkeää, joten pelaamme helposti varman päälle. Mutta myös liika samankaltaisuus on riski, kun erilaiset näkökulmat ja taidot eivät ruoki ideoita, innostusta ja kehittymistä.

Maksimoi hyöty, kerro mitä tarvitsette

Jotta voimme auttaa työpaikkoja konkreettisesti ja te saatte suurimman mahdollisen hyödyn, haluamme kuulla osaamistarpeitanne ja tai haasteistanne monimuotoisuuteen ja rekrytointiin liittyen. Olisimme myös kiitollisia, mikäli vastaisit täältä löytyvään anonyymin kyselylomakkeeseen. Lomakkeen kautta saamme kerättyä arvokasta tietoa, jonka avulla pystymme kehittämään iskuja työelämän tarpeisiin vastaaviksi!

Linda Helsenius
(teksti & sarjakuvat)
työelämäpäällikkö

Ammattiopisto Spesia

 

Lähteitä