Liian moni lapsi tai nuori kohtaa ymmärtämättömyyttä koulupolullaan. Kouluympäristö sisältää haasteita, jotka eivät vastaa heidän tarpeitaan ja vahvuuksiaan. Liian usein lapsen tai nuoren käyttäytymistä tulkitaan väärin tai häntä syyllistetään.

Joukkoon kuuluminen on ihmisen perustarve

Ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon. Jos tämä tarve ei toteudu, hän saattaa vetäytyä yhä kauemmaksi muista ihmisistä. Lapsen tai nuoren kohdalla tämä voi tarkoittaa koulusta pois jäämistä.

Kouluakäymättömyyden taustalla voi olla myös oppijan kokemus erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta. Koulu voi olla lapselle tai nuorelle hyvin kuormittava ympäristö muun muassa runsaan aistiärsyketulvan vuoksi. Jos oppijalla ei ole mahdollisuutta opiskella aistisaavutettavassa ympäristössä, tämä saattaa muodostua ylivoimaseksi esteeksi lähteä kouluun. Kaiken kaikkiaan kouluun ja oppimisympäristöön liittyvää kuormittavuus voi pikkuhiljaa kasvaa niin suureksi, ettei lapsella tai nuorella ole enää voimia käydä koulua.

Apua koulukäymättömyyden ongelmaan

Spesiasta löytyy asiantuntemusta kouluakäymättömyyden ongelmaan. Saat tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit ennaltaehkäistä ilmiötä ja tukea koulusta pois jäänyttä lasta tai nuorta.

Hanna Halminen
erityisen tuen asiantuntija
Spesia Asiantuntijapalvelut