Liian moni oppija kohtaa ymmärtämättömyyttä koulupolullaan. Koulu- tai opiskeluympäristö saattaa sisältää sellaisia tekijöitä, jotka eivät mahdollista ja tue oppijan toimintakykyä. Liian usein lapsen tai nuoren käyttäytymistä tulkitaan väärin tai häntä syyllistetään. Toimintaympäristöä kriittisesti tarkastelemalla ja sitä muokkaamalla voidaan mahdollistaa oppijan opetukseen osallistuminen.

Joukkoon kuuluminen on ihmisen perustarve

Ihmisellä on perustarve kuulua joukkoon. Jos tämä tarve ei toteudu, hän voi kokea erilaisuutta ja ulkopuolisuutta. Lapsen tai nuoren kohdalla tämä voi tarkoittaa koulusta pois jäämistä.

Koulu voi olla oppijalle hyvin kuormittava ympäristö muun muassa runsaan aistiärsyketulvan vuoksi. Jos oppijalla ei ole mahdollisuutta opiskella aistisaavutettavassa ympäristössä, tämä saattaa muodostua ylivoimaseksi esteeksi lähteä kouluun. Kaiken kaikkiaan oppimis- tai opiskeluympäristöön liittyvää kuormittavuus voi pikkuhiljaa kasvaa niin suureksi, ettei oppijalla ole enää voimia käydä koulua.

Apua koulukäymättömyyden ongelmaan

Spesiasta löytyy asiantuntemusta kouluakäymättömyyden ongelmaan. Saat tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit ennaltaehkäistä ilmiötä ja tukea koulusta pois jäänyttä lasta tai nuorta.

Hanna Halminen
erityisen tuen asiantuntija
Spesia Asiantuntijapalvelut