Mitä opettaja tarvitsee jaksaakseen?

Opettajien työhyvinvointihaasteet ovat usein esillä mediassa. Koronapoikkeusaika lisäsi opetusalan toimijoiden työn kuormitusta ja uupumista. Tämän todistaa koronakeväänä 2020 tehty selvitys: 37 % tutkimukseen osallistuneista opettajista oli uupumisriskissä ja koki vähäistä innostusta työtä kohtaan. (Salmela-Aro, Upadyaya, & Hietajärvi, 2020.)

Arviointiasiantuntija Harri Kukkonen TAMKin opettajakorkeakoulusta ottaa kantaa kysymykseen, mitä opettaja tarvitsee jaksaakseen? Resepti kuulostaa varsin yksinkertaiselta: elämyksiä, kohtaamisia ja haavoittuvuuden myöntämistä. Kukkonen kutsuu tätä jaksamiskolmioksi. Sen olennaisia kysymyksiä ovat: Mitkä asiat työssä tuottavat merkityskokemuksia? Millaisia aktiivisuuteen tai vetäytymiseen liittyviä elämyksiä työ tuottaa? Onko työyhteisössä mahdollista ilmaista haavoittuvuutta?

Harri Kukkonen: Mitä opettaja tarvitsee jaksaakseen? (TAMKin julkaisu)

Työnohjauksesta työkaluja työhyvinvointiin

Jokainen tarvitsee työkaluja työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja aikaa palautumiseen. Työnohjaus antaa mahdollisuuden ja välineitä tähän. Uusimman tutkimustiedon valossa työnohjauksen vaikuttavuus näyttäytyy uudenlaisen opettajuuden ja inklusiivisen toimintaympäristön edistäjänä. Työnohjaus vahvistaa myös yhteistyötä, yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä muutosten onnistunutta läpiviemistä työyhteisössä.

Työnohjauksella on luonnollisesti myös yksilön kannalta voimaannuttava vaikutus. Se tukee ammatillista kasvua, ammattiroolin selkeytymistä, oman työn arvioimista sekä resilienssiä.

Alila, S. 2014. ”Työnohjaus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja …toimintakulttuurin luomisessa” Työnohjaus inklusiivisen opettajuuden tukena.