Takarivi vasemmalta oikealle: Pekka Karunka, Petri Eskola, Piia Tuurinmäki, Sanna Tomma-Huovinen, keskellä työvalmentajia Virtaamosta ja eturivi: Taija Karjalainen Spesian työvalmentaja, Jenni Autio toiminnanohjaaja Luotsaamosta, Tomi Streng Virtaamo sekä Spesian työvalmentajat Satu Kyllästinen ja Pihla Lukinmaa.

 

Ammattiopisto Spesia Järvenpää on tehnyt useita vuosia yhteistyötä Vantaan kaupungin ja vuodesta 2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen eli VaKeHyvan vammaisten työllistymistä tukevan työvalmennuspalvelu Virtaamon kanssa. Yhteistyön juuret ulottuvat Invalidiliiton koulutuskeskuksen ajoille saakka.

Virtaamon työvalmennuksen tavoitteena on auttaa vamman takia haastavassa työmarkkina-asemassa olevia vantaalaisia ja keravalaisia asiakkaita löytämään heidän osaamista, toiveita ja työkykyä vastaavaa palkkasuhteista työtä. Asiakkaaksi voi hakeutua täysi-ikäinen henkilö, jolla on esimerkiksi autismin kirjon oireyhtymä, kehitys- tai liikuntavamma.

Ammattiopiston Spesian opiskelijat saavat tukea oman oppilaitoksen työvalmentajilta työvalmennuspalveluun hakeutumiseen. Virtaamon työvalmentaja on kutsuttu mukaan opiskelijan asioita käsittelevään palaveriin, jossa työvalmentaja on päässyt tutustumaan opiskelijaan ja kertomaan Virtaamon työvalmennuspalvelusta.

Virtaamosta voidaan ohjata valmistuva opiskelija myös Virtaamon oman, aitoja työympäristöjä tarjoavan Luotsaamon piiriin, joka tarjoaa erilaisia työtehtäviä mm. pesulan, avustavien ateriapalveluiden tai laitoshuollon parissa.

”Saattaen siirto on ollut hyvä asia. Olemme saaneet opiskelijan luvalla rehellistä tietoa opiskelijan tuen tarpeista ammattiopiston henkilökunnalta sekä muulta tukiverkostolta, jolloin mahdolliset haasteet ovat olleet tiedossa etukäteen. Nivelvaiheen vinkit toisiltamme ovat arvokkaita, jotta opiskelijalle löytyisi mahdollisimman sopiva työ”, toteaa Virtaamon työvalmentaja.

”Opiskelijan kannalta on helpompi siirtyä Virtaamon palvelun piiriin, kun saa tietää jo opintojen aikana mihin on siirtymässä”, toinen työvalmentaja jatkaa.

Työvalmennus Virtaamon työvalmentajat kutsuvat heidän palvelujen pariin hakeutuvat opiskelijat aina alkuhaastatteluun. Haastatteluun on lähtenyt mukaan Spesian työvalmentaja tukemaan opiskelijaa omien toiveiden, oman osaamisen ja tuen tarpeiden sanoittamiseen. Virtaamon työvalmentajat ovat käyneet myös tarvittaessa tutustumassa heille siirtyviin opiskelijoihin sekä heidän työskentelytapaansa opiskelijoiden opintoihin kuuluvilla työpaikoilla.

Vuosien varrella olemme saaneet puolin ja toisin vinkkiä, minkälaisiin työpaikkoihin ja työtehtäviin yhteiset asiakkaamme voisivat hakeutua, jotta polku työelämään sujuisi hyvin. Joistakin näistä paikoista on löytynyt palkallinen työpaikka Spesiasta valmistuneille opiskelijoille.

”Asiakas siirtymiset ovat sujuneet ensiarvoisen hyvin. Yhteistyö on pelannut jo Invalidiliiton koulutuskeskuksen ajoilta asti ja se jatkuu edelleen saumattomasti”, Virtaamon työvalmentaja kommentoi.

(juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Kuvateksti. Esitteitä ja yhteistyötä.

Virtaamon työvalmennukseen voi sisältyä palkkatyön lisäksi TE-toimiston tai kuntakokeilun myöntämää työkokeilua, tuettua työtoimintaa sekä ryhmämuotoista työvalmennusta. Työvalmennuksen tavoitteena on myös lisätä työnantajien tietoisuutta osatyökykyisten työllistämisestä. Keinoina on muun muassa jalkautuminen yrityksiin sekä erilaisiin verkosto- ja rekrytointitapahtumiin osallistuminen.

“Verkostoyhteistyö ollut todella hyvää. Spesialta on tullut säännöllisesti kutsuja erilaisiin tapahtumiin, esimerkiksi Duuniin-rekrytointitapahtumaan”, toiminnanohjaaja Luotsaamosta toteaa lopuksi.

Teksti: Työvalmentajat Pihla Lukinmaa ja Taija Karjalainen, Järvenpää