Opetuskeittiöllä on puuhakas tunnelma, kun astun sisälle. Sähkövatkaimet surisevat, kun Spesian opiskelijat ja naapurin sairaalaosaston kuntoutujat leipovat yhdessä. On taas yhteinen perjantai.

Työn touhussa keittiöllä ovat Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (JYTE) Kyllön sairaalaosasto 6:n kuntoutujat, toimintaterapeutti Marjo Forsman, fysioterapeutti Sari Tiainen sekä Spesian kodinhuoltajaopiskelijoita ja ryhmän vastuuohjaaja Marita Rentola.

Marjarahkat valmistuvat opiskelijan avustaessa kuntoutujia. Terapeutit varmistavat turvalliset ja kuntouttavat työotteet kuntoutujille ja neuvovat samalla opiskelijoita avustamaan heitä oikealla tavalla.

Kun rahkat ovat valmiit, ne syödään yhdessä opiskelijoiden kattamassa tunnelmallisessa luokkahuoneessa, kuunnellen taustamusiikkina kuntoutujien toivemusiikkia. Opiskelijat huolehtivat tarjoilusta ja huomioivat jokaista kuntoutujaa yksilöllisesti.

Yhteisen ohjelman päätyttyä opiskelijat avustavat kuntoutujat takaisin tien toisella puolella sijaitsevalle osastolle, henkilökunnan ohjauksessa.

Opiskelijat saattavat kuntoutujia naapurista vieraikseen

Mistä tässä onkaan kyse?

Joka toinen perjantai Jyväskylän Spesian tiloissa kodinhuoltajaopiskelijat järjestävät ohjatusti osaston kuntoutujille arjen harjoituksia.

Opiskelijat saavat tarvittaessa ohjausta kuntoutujien avustamisesta liikkumisen apuvälineen kanssa, mikä vuorostaan edistää heidän omaa ammatillista osaamistaan. Tämä mahdollistuu fysioterapeutti Sarin ja toimintaterapeutti Marjon ohjauksessa.

”Ollaan opittu vastuullisuutta kuntoutujien avustamisessa”, opiskelija Mesi kuvailee kokemusta.

Kuntoutujat ovat geriatrisia ja neurologisia kuntoutujia, jotka hyötyvät arjen toimintojen, ulkona liikkumisen ja siirtymisten harjoittelusta. Opiskelijat avustavat terapeuttijohtoisesti kuntoutujia liikkumaan ja havainnoimaan ympäristöä ulkona, avustaen heitä esimerkiksi pyörätuolilla Spesian tiloihin.

”Toimintaan osallistuvilla on tavoitteena kuntoutua omaan kotiin tai tuetumpaan asumiseen. Näissä aidoissa tilanteissa Spesian kanssa tehty yhteistyö mahdollistaa konkreettisen tekemisen, kuten esimerkiksi mittaamisen, taikinan sekoittamisen tai paloittelun”, kertovat terapeutit hyödyistä.

Harjoitukset antavat motivaatiota ja vauhtia kuntoutukseen, kun huomaa että pystyy tekemään asioita, mm. muistaminen, käden- ja silmän yhteistyö, hahmottaminen, pystyasennossa toimiminen ja molempien käsien käyttö.

Yhteistyöhön kuuluu lisäksi tiistai-iltapäivisin ryhmän opiskelijoiden toteuttama viriketuokio osastolla. Ohjelmassa on tuolloin yhteistä tekemistä mm. pelailun, mielikuvajumpan, levyraadin merkeissä.

”Ollaan pelattu huojuvaa tornia, jätkänshakkia ja bingoa”, opiskelijat Tiia ja Mesi kertovat ja toteavat, että vaikeinta on ollut keskustelun aloittaminen kuntoutujien kanssa eri tilanteissa. Yhteistyö tarjoaakin tilaisuuden oppia moni erilaisia asioita, kuten vuorovaikutusta.

Mistä kaikki alkoi?

”Osastolle haettiin julkisesti lehti-ilmoituksella vapaaehtoistoimintaan ihmisiä, jolloin opettaja otti yhteyttä tiedustellen olisiko yhteistyö mahdollista”, fysioterapeutti Sari kertoo

Idean äiti on kodinhuoltajaopiskelijoiden ryhmän vastuuopettaja Miiko Taka.

”Idea lähti siitä, että tutkinnon perusteet muuttuivat. Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen tutkinnon osa on nykyisin 30 osaamispistettä. Kaikkia ammattitaitovaatimuksia ei pysty toteuttamaan oppilaitosympäristössä ilman aitoja asiakkaita. Tavoitteena oli opetuksen toteuttaminen mahdollisimman aidoissa tilanteissa sekä työelämä- että oppilaitosympäristössä. Tämä mahdollistaa tutkinnon osan suorittamisen työelämälähtöisesti”, Miiko Taka toteaa.

Kuntoutuja leipoo, opiskelija ja opettaja kannustavat

Opiskelijat ovat olleet mukana alusta asti, suunnittelukokouksesta lähtien.

Viime keväänä alkoivat viriketuokiot osastolla tiistai-iltapäivisin ja tänä syksynä toiminta on laajentunut koululla kaksi kertaa kuukaudessa tapahtuviin toiminnallisiin Arjentaito aamupäiviin. Myös jatkoa hyvin sujuneelle yhteistyölle on luvassa.

Toiminta jatkuu kevätlukukaudella yhteistyönä JYTE:n Eväitä elämään -kurssilla. Kurssi on sopeutumisvalmennuskurssi kuntoutujille ja heidän läheisilleen 1–2 vuotta aivoverenkierron häiriön sairastumisen jälkeen. Kurssi sisältää toiminnallista tekemistä ja asiantuntijoiden luentoja.

”Opiskelijat pääsevät avustamaan kuntoutujia, osallistumaan asiantuntijaluentoihin ja heidän NY-yrityksensä tuottaa kahvituksen kurssille. He myös suunnittelevat keittiökerrat ja hankkivat tarvittavat elintarvikkeet”, Miiko kertoo tulevista suunnitelmista.

Hyötyjiä kuntoutujat, opiskelijat ja henkilöstö

Kuntoutujat lähtevät mielellään toimintaan mukaan. Kun on kerran käynyt, haluaa tulla mukaan uudelleenkin. Terapeutit kertovat, että kun opiskelijat ohjaavat tuokiota, he voivat paremmin huomioida kuntoutujien toimintakykyä ja liikkumista erilaisessa ympäristössä. Lisäksi selkokieli, tilojen esteettömyys ja selkeys palvelevat myös kuntoutujia.

”Oppilaitosyhteistyö on tuonut meidän työhömme monipuolisuutta, rikkautta ja eloa sekä lisännyt sosiaalista vuorovaikutusta. Se on näkynyt terapiatyössä kuntoutujien motivaation nousuna ja monipuolistanut viikko-ohjelmaa; aidot tilanteet koetaan luonnollisena eikä vain harjoituksena”, summaavat terapeutit yhteistyön hyötyjä.

He kertovat myös, että vastaanotto koululla on aina iloinen ja vapautunut, ja toiminta on hyvin suunniteltua. Myös käytävillä tulijat moikataan niin, että he ovat tunteneet itsensä aina lämpimästi tervetulleiksi taloon. Yhteistyö onkin ollut opiskelijoille tervetullut ja hyödyllinen lisä opiskelumuotoihin.

Kuntoutujien, opiskelijoiden ja henkilöstön yhteinen kahvihetki

”Näin toteutettuna tutkinnon osa antaa opiskelijoille mahdollisuuden harjoitella vuorovaikutustilanteita vaihtuvissa olosuhteissa. He saavat ammattilaisen ohjausta kuntoutujan avustamisesta, ulkona ja liikenteessä liikkumisessa rollaattoria ja pyörätuolia käyttäen. Siihen heillä ei ole työelämäjaksoilla ollut mahdollisuutta. Työelämäjaksojen työtehtävät monipuolistuvat koska on tullut harjaannusta asiakkaiden kohtaamisesta näissä tilanteissa”, kodinhuoltajien opettaja Miiko Taka kuvailee opiskelijoiden saamia hyötyjä.

Miiko kertoo, että on saanut yhteistyöstä uutta myös omaan työhönsä:

”Yhteistyö on monipuolistanut omaa opetustyötä ja tuonut työelämäverkostoja lisää. Olen oppinut paljon asiakkaiden avustamisesta alan ammattilaisilta. Tällä tavalla tutkinnon osan opetuksen järjestämisessä on selkeä win-win-tilanne, kaikki hyötyvät.”

Haastatellessani toimintaan osallistuvia minulle välittyi kaikista innostunut ja iloinen tekemisen meininki. On hienoa, että yhteistyö jatkuu ja kehittyy edelleen. Kyllön osasto 6:n osastonhoitaja Auli Nivalan sanoin:

”Miksi tätä ei ole keksitty aiemmin!”

Pauliina Jääskeläinen
Työvalmentaja
Ammattiopisto Spesia
Jyväskylä