Turun keskustassa sijaitseva Lounatuulet Yhteisötalo on sote-alan asiantuntijoiden kotipesä. Lounatuulessa työskentelee useiden eri sote-alan järjestöjen, säätiöiden ja yksityisten palveluntuottajien edustajia, sekä heidän keskuudessaan myös Ammattiopisto Spesian opiskelijat. Mopit heiluvat ja lattiat kiiltävät puhtauttaan.

Opiskelija pyyhkii pöytää Lounatuulessa

Toimitilahuoltajaksi opiskelevat nuoret ovat työskennelleet Lounatuulessa puhdistusalan töiden parissa elokuusta alkaen. Työelämälähtöistä opiskelua tapahtuu neljänä päivänä viikossa, viidentenä päivänä opiskelijat suorittavat yto-aineita Spesian Turun toimipisteellä.

Lounatuulten työympäristö on aito, aivan kuten opiskelijoiden suorittamat työtehtävätkin. Opiskelijat kokevat työn kautta oppimisen erityisen mieluisana.

”Kun saa siivota, niin tekemällä oppii, teoria luentojen tai muun sellaisen muodossa ei tunnu omalta tavalta oppia”.

Lounatuulten yhteisten tilojen siivouspalvelut ovat Spesian opiskelijoiden vastuulla. Tämän lisäksi opiskelijat toimivat erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Opiskelijamme kommentoivat asiakaspalvelutyöstä seuraavasti:

”Täällä Lounatuulessa on helpompi tehdä töitä, kun on vähemmän ihmisiä. Asiakaspalvelu hieman jännittää, kun ei tiedä miten reagoida”.

Opiskelijat saapuvat työpaikalle ja vaihtavat työvaatteisiin hieman ennen kello kahdeksaa. Uuden työpäivän he aloittavat kahdeksasta alkaen. Opiskelijoille on määritelty omat vastuualueensa, joiden siivouksesta he vastaavat. Vastuun saamisen opiskelijat kokivat positiivisena:

”Itsenäinen työskentely kehittyy, kun saa tehdä yksin omalla alueella töitä.”

Opiskelija imuroi Lounatuulessa

Opettaja ja ohjaaja toimivat opiskelijoiden valmentajina yhdessä tehden. Mallin antaminen oikea-aikaisesti ja toistuvasti auttaa opiskelijoita opinnoissa eteenpäin.

Opettaja Marja-Riitta Salonen toteaa Lounatuulessa opiskelun olevan työelämälähtöistä opiskelua parhaimmillaan. Opiskelutapa ei ainoastaan kouli taitavia ammattilaisia vaan se tutustuttaa nuoret myös työelämän rytmiin ja sääntöihin. Tämä on hyvä ponnahduslauta työelämään. Täältä saadun kokemuksen jälkeen nuoren on turvallisempi ja helpompi lähteä yksin työelämään kokeilemaan siipiään.

Marja-Riitta kertoo opiskelijoiden viihtyneen mainiosti Lounatuulessa. Myös opiskelijoiden ryhmähenki on lujittunut mieluisan työn parissa ahertaen. Suoraan opiskelijamme suusta:

”Täällä Lounatuulessa on kiva tehdä töitä!”