Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sanoo ilahtuneensa suuresti kuullessaan Verkoston herättäminen -seminaarista, jossa kokoonnuttiin tiivistämään tukiverkostoa opiskelijoille, joilla on mielenterveyden ongelmia.

Seminaari järjestettiin 25.9.2018 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Tarpeelliseksi koetun yhteisen kokoontumisen järjesti Ammattiopisto Spesian koordinoima ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Fokus-hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää keinoja tukea osatyökykyisten opiskelijoiden työllistymistä. Järvenpään seminaarissa keskityttiin erityisesti mielenterveysongelmien osa-alueeseen.

Kuten ministeri Mattila tapahtumalle osoittamassaan tervehdyksessä totesi, mielenterveysongelmien tuomiin haasteisiin vastataan parhaiten ennakkoluulottomalla verkostotyöllä ja kumppanuudella. Ammattiopisto Spesian kumppaneita Fokus-hankkeessa ovat Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Seurakuntaopisto, Hyria säätiö, Vates ja Kuntoutussäätiö.

Hankkeen aikana on kehitetty arviointimenetelmiä sekä työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalleja yhdessä palveluntuottajien ja yritysten kanssa. Lisäksi on keskeistä tunnistaa ja tukea niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat työllistävien toimien sijaan osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa.

Ministerin tervehdys

Hyvät keskiuusimaalaiset opiskelijahyvinvoinnin tekijät, minua ilahdutti suuresti, kun sain kuulla teidän tiivistävän yhteistyötänne mielenterveystaustaisten opiskelijoiden palveluja käsittelevän seminaarin kautta.

 

Suomessa on noin 600.000 henkilöä, jotka kokevat itsensä osatyökykyisiksi. Opiskelijat, joilla on mielenterveyden haasteita opinnoissaan, on merkittävä osa tätä joukkoa. Siksi on tärkeää, että heidän tuekseen löydetään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja, joilla tasoitetaan heidän tietään työelämään opintojen jälkeen. Tervehdin ilolla sitä työtä, jota te yhdessä teette tämän kysymyksen ratkaisemiseksi OTE-kärkihankkeen Fokus-kokeilussa.

 

Ratkaisut edellyttävät usein verkostotyötä, jolla eri tahot saadaan toimimaan yhdessä opiskelijoiden opinto- ja työllistymispolkujen eteen. Se on työtä, jota oppilaitos ei voi tehdä yksin, vaan jossa tarvitaan kumppanuutta alueen muiden tahojen, kuten TE-palvelujen, nuorten ohjaamojen ja kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa.

 

On hienoa, että te olette kokoontuneet tänään tänne luomaan yhteistä verkostoa ja kumppanuutta. Haluankin kannustaa teitä ennakkoluulottomasti verkostotyöhön, koska sillä saamme meidän kunkin osaamisen ja resurssit parhaaseen käyttöön. Yhdessä olemme vahvempia.

 

Toivotan teille tähän työhön avointa mieltä ja innokkuutta etsiä uusia näkökulmia sekä hyvinvointia edistävää työniloa!

 

– Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila