Ammattiopisto Spesia on halunnut alusta alkaen panostaa hyvän yhteishengen luomiseen. Heti oppilaitoksen aloitettua toimintansa, opiskelijoille järjestettiin kilpailu ryhmähengen kehittämiseen liittyen.

Opiskelijat haastettiin kertomaan oman ryhmänsä käytänteistä sekä keksimään uusia ideoita, joilla ryhmähenkeä voisi parantaa. Palvelujohtaja Tiina Mäki-Gaetzin ajatus oli nostaa kilpailun avulla ryhmähenki asiaksi, jota opiskelijat pohtisivat aktiivisesti yhdessä.

– Haastekilpailu oli konkreettinen tapa edistää opiskelijoiden osallisuutta ja hyvinvointia. Samalla se tarjosi tilaisuuden löytää uusia, opiskelijoiden itse keksimiä ideoita entistä paremman yhteishengen luomiseksi, Mäki-Gaetz toteaa.

Vastauksia tuli paljon. Hyvän ryhmähengen elementit jakaantuivat opiskelijoiden vastauksissa yhteiseen tekemiseen, myönteiseen vuorovaikutukseen sekä hyvään ilmapiiriin, johon kuuluu hyvät ihmissuhteet.

Rehtori Tiina Meriläiselle vastausten läpi käyminen voittajien valitsemiseksi oli mieluisa tehtävä.

– Erityisesti minua ilahdutti ideoiden konkreettisuus. Opiskelijat olivat keksineet hienosti juuri sellaisia asioita, joita kaikki voivat helposti toteuttaa, Meriläinen ihastelee.

Ideoista hänen suosikeikseen nousivat muun muassa viikon henkilö -käytäntö ja kaveripäivä.

– Positiivisten asioiden esiin nostaminen viikon henkilöstä tuntuu hyvältä niin kaverista kuin itsestäkin. Kun jokainen saa vuorollaan olla molemmissa rooleissa ja hyvät asiat nousevat suoraan arjesta, käytäntö tuo hyvää mieltä ja parantaa kouluviihtyvyyttä. Tämänkaltaisia ”hyvän huomioimisen” toimintatapoja nousi esiin muidenkin ryhmien vastauksissa, rehtori kiittelee.

Voittajaksi valikoitui lopulta neljä ryhmää: TELMA Nurmijärvi, (tekstiili)artesaanit Jyväskylä (kuvassa), TELMA Savonlinna ja VALMA Pieksämäki. Voittajat palkitaan leffalipuilla, joilla pääsee vaikka porukalla elokuviin.

Hyvän ryhmähengen edistäminen ja ylläpitäminen ovat olennainen osa koulussa viihtymistä ja sen myötä opiskeluissa onnistumista. Ammattiopisto Spesiassa ollaan kavereita, ei kiusata, huomioidaan toiset ja tehdään kivoja juttuja yhdessä. Kuten Tiina Mäki-Gaetz summaa toimivan ryhmän hienouden:

– Hyvässä ryhmässä pääsee motivoitumaan, innostumaan ja onnistumaan!