Viime lukuvuonna Pieksämäeltä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta valmistuneet opiskelijat olivat todella tyytyväisiä opintoihinsa. Opiskelijatyytyväisyyden keskiarvo oli peräti 4,8/5. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat opintojen henkilökohtaistamiseen, opetuksen ja ohjauksen määrään ja laatuun sekä näyttöjen arvioijien ammattitaitoon.

Tiedot käyvät ilmi opintojen päättövaiheessa kerättävästä valtakunnallisesta opiskelijapalautteesta, jossa tutkintokoulutuksesta valmistuvat opiskelijat arvioivat koulutustaan. Palautteen perusteella toimintaa kehitetään entistä paremmaksi.

HOKS tukee opintojen joustavaa etenemistä

Spesiassa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), mikä mahdollistaa opintojen joustavan etenemisen. Palautteen mukaan Pieksämäen opiskelijat kokevat, että HOKSin toteutumista seurataan hyvin ja sitä päivitetään tarpeen mukaan (4,6/5). Opiskelijat kokevat myös saaneensa riittävästi ohjausta ammatillisen jatkosuunnitelman tekemiseen (4,6/5).

Työpaikkayhteistyö ja näytöt toteutuvat laadukkaina Yhteistyö työpaikkojen kanssa on tärkeää paitsi oppimisen myös työllistymisen näkökulmasta. Spesian opiskelijat Pieksämäellä olivat tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa opiskella työpaikalla (4,7/5). Myös työntekijöiden ja työpaikkaohjaajien yhteistyö ja työpaikkaohjaajien taidot saavat kiitosta (4,7/5). Hyvät palautteet kertovat sujuvasta yhteistyöstä Spesian ja työpaikkojen välillä. 

Opiskelijat antoivat hyvää palautetta myös näytöistä, joilla opiskelijat osoittavat osaamistaan. Palautteen mukaan näytöt suoritetaan todellisia työtehtäviä hyvin vastaavissa olosuhteissa (4,8/5). Hyvää palautetta tulee myös näyttöjen arvioinnin kriteerienmukaisuudesta (4,7/5) ja arvioijien ammattitaidosta ja asiantuntemuksesta (4,8/5).

Kansainvälisessä toiminnassa kehitettävää

Tulokset osoittivat Spesian toiminnasta myös kehittämiskohteita. Heikoimman arvosanan Pieksämäen opiskelijapalautteessa sai tiedottaminen mahdollisuuksista opiskella ja työskennellä ulkomailla opintojen aikana (3,2). Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi kansainvälinen toiminta on viime vuosina ollut vähäistä. Tilanteen normalisoituessa mahdollisuuksia ulkomailla opiskeluun ja työskentelyyn tarjoutuu kuitenkin lisää.

Parasta Spesiassa on kaverit ja henkilöstö

Palautteessa opiskelijat pääsevät kertomaan kokemuksistaan myös omin sanoin. Opiskelijoiden mielestä parasta Spesiassa ovat kaverit, henkilöstö, hyvä ilmapiiri, rentous ja mahdollisuus saada henkilökohtaista tukea. Myös ruoka saa osakseen kiitosta.

Spesian laaturyhmän puolesta
Hanna-Liisa Ollila ja Anu Lääkkölä