Ammattiopisto Spesiassa opetus lähtee aina opiskelijan tarpeista ja tähtää vahvuuksien tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

Opiskelijoiden hyvinvointia ja positiivista pedagogiikkaa halutaan kehittää aktiivisesti. Voin Hyvin -hanke on yksi konkreettisista tavoista panostaa tähän koko oppilaitosyhteisöä voimaannuttavaan työhön.

Uusimpana avauksena oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämiseksi hankkeessa luotiin ja järjestettiin positiivisen ohjaustoiminnan mentorityön malli, jonka tarkoituksena on lisätä vahvuuslähtöistä ohjaamista ja positiivista pedagogiikkaa oppilaitokseen.

Mentorikoulutuksen suunnittelijoina ja järjestäjinä toimivat Minna Sandberg Järvenpäästä ja Marika Mäkinen Jyväskylästä.

Minna Sandberg ja Marika Mäkinen

Minna Sandberg ja Marika Mäkinen mitä positiivisimmissa tunnelmissa.

Nuorten vahvuudet ja osaaminen näkyväski

Koko Spesian henkilöstön ajattelun aktiivisen suuntaamisen positiivisiin näkökulmiin käynnisti erittäin inspiroivana esiintyjänä tunnetun Kaisa Vuorisen luento ”Positiivinen pedagogiikka”. Spesian koko henkilökunnalle oli järjestetty mahdollisuus osallistua koulutustilaisuuteen joko paikan päällä Jyväskylässä tai Skypen välityksellä.

Luento antoi konkreettisia eväitä vahvuuksien havaitsemiseen, myönteisen ja kannustavan palautteen antamiseen sekä hyvän huomaamiseen.

Kaisa esitteli myös muun muassa Positiivinen CV -alustaa, jonka avulla lapsi ja nuori oppii tunnistamaan ja dokumentoimaan osaamistaan ja vahvuuksiaan yhdessä lähiympäristönsä kanssa. Positiivinen CV valittiin Sitran Ratkaisu100 -haastekilpailun voittajaksi jaetulla 1. sijalla ja siihen voi tutustua sivustolla www.positiivinencv.fi.

Hymyilevä Kaisa Vuorinen ja Spesia-laukku

Positiivisesta pedagogiikasta puhunut Kaisa Vuorinen on pidetty ja innostava esiintyjä.

Positiivisuuden mentoriksi kouluttautumassa

Positiivisen ohjaustoiminnan mentorikoulutukseen valittiin syksyllä 2018 kaksitoista spesialaista eri paikkakunnilta. Koulutus sisälsi aloitus-webinaarin näkökulman vaihtamisen taidosta sekä kaksi antoisaa lähipäivää Järvenpäässä ja Turussa.

Ensimmäisessä lähipäivässä tulevat mentorit johdateltiin positiivisen pedagogiikan maailmaan ja näkökulman vaihtamisen taitoihin. He tekivät VIA-vahvuustestin ja pohtivat omia vahvuuksiaan mentorina.

Päivän antiin kuului myös keskustelu siitä mitä mentorityö on Ammattiopisto Spesiassa, ja millaisia toiveita ja ajatuksia siihen liittyy.

”Mukava porukka ja juttua riitti”, summasi opettaja Jaakko Ihananainen Jyväskylästa ensimmäisen lähipäivän tunnelmia.

Positiivinen mentori Spesialla: mentorointi, kohde, keinot ja mitä se on spesiassa.

Ensimmäisen lähipäivän ajatuksia positiivisesta mentorityön mallista.

Mentorikoulutuksen toisessa lähipäivässä joulukuussa 2018 harjaannuttiin havaitsemaan vahvuuksia ja jaettiin hyvää ryhmähenkeä erilaisten harjoitusten kautta. Päivän teoriaosuus painottui dialogisuuden ja kuuntelemisen sekä myötätunnon kehittämisen taitoihin.

Ryhmätöiden puitteissa mentorit suunnittelivat kuinka oppilaitoksen hyvinvointia ja hyvää mieltä voisi lisätä arjen pienillä ja suurilla tempauksilla.

Ryhmä mentoreita koulutuksessa, lattialla vahvuuskortteja, joista toisessa kuvassa lähikuva.

Mentorit pohtivat omia ja muiden vahvuuksia.

Koulutuksen myös mentorit osaavat toimia omassa arjessaan positiivisen ohjaustoiminann menetelmillä kehittäen näin yksittäisen opiskelijan, henkilökunnan ja koko oppilaitoksen hyvinvointia.

Mentorit suunnittelevat ja koordinoivat helmikuulle ”Hyvän mielen” -viikon, jonka aikana järjestetään yhteistyössä erilaisia hyvää mieltä ja positiivista mielialaa nostattavia tapahtumia ja tempauksia. Viikon tarkoituksena on levittää positiivisen ohjaustoiminnan mallia sekä vahvistaa oppilaitoksen yhteisöllisyyttä.

Positiivisen ohjaustoiminnan mentorityön toimintamallia vahvistetaan jatkossakin Voin Hyvin -hankkeen puitteissa. Lisäksi koulutus uusitaan kevään 2019 Osallisuutta Yhdessä -hankkeen puitteissa.

Ihana Voin Hyvin -hanke!

Jos jostain hankkeesta voi sanoa että ihana, niin Voin hyvin on juuri sitä. Hanke on tuonut oppilaitoksen arkeen monipuolisesti erilaisia konkreettisia ilon aiheita, yhteisöllisiä kokemuksia ja positiivisia oppimisen kokemuksia niin opiskelijoille kuin henkilökunnalle.

Voin Hyvin -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja Gradian koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta ryhmäytymiskäytäntöjä kehittämällä.

Hankkeen aiemmista voimaannuttavista vaiheista voit lukea jutusta Voin Hyvin -hanke ryhmäyttää, räppää ja kouluttaa.

Elina Junnola, Paula-Maija Ukkonen, Rauliina Rouhtula, Kim Karlsson, Marja-Terttu Simelius ja Maria Ojala-Vesteri.

Järvenpään mentori vasemmalta oikealle: Elina Junnola, Paula-Maija Ukkonen, Rauliina Rouhtula, Kim Karlsson, Marja-Terttu Simelius ja Maria Ojala-Vesteri.

Ari Hartikainen ja Jaakko Ihanainen

Jyväskylän mentorit Ari Hartikainen ja Jaakko Ihanainen.

Tea Järvinen ja Satu Aarnio

Turun mentorit Tea Järvinen ja Satu Aarnio.

Raili Leva ja Teija Kolehmainen.

Itä-Suomen mentorit Raili Leva (Pieksämäki) ja Teija Kolehmainen (Mikkeli).