Ammattiopisto Spesian Rehtori Tiina Meriläinen on valittu Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallitukseen vuodelle 2021. AMKEn yhdistyskokous järjestettiin Helsingissä 21.10. AMKEpäivien yhteydessä. Lisäksi hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle vuosille 2021–2023 Taitotalon toimitusjohtaja Kari Juntunen, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn johtaja Saija Niemelä-Pentti ja Raahen koulutuskuntayhtymä Brahen johtaja Jaana Ritola.

AMKEn puheenjohtaja Kari Kallosen mukaan hallitus tukee monipuolisella asiantuntemuksellaan hyvin koulutuksen edunvalvontaa.

– Hallituksen kokoonpano on monipuolinen, niin koulutuksenjärjestäjätyypeittäin kuin alueellisestikin. Tällä porukalla on hyvä tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintaa, Kallonen toteaa.

Lue lisää AMKEn nettisivuilta