Yhdessä Parasta -työelämäfoorumissa keskisuomalaiset oppilaitokset työelämäyhteistyötahoineen kerääntyivät tärkeiden asioiden äärelle ke 30.3.2022. Tavoitteena oli edistää oppilaitosten ja työelämän koulutusyhteistyötä ja jakaa tukea, sekä osaamista esimerkiksi työpaikkaohjaajille ja työyhteisöille ohjaamiseen.

Esiteviuhka edestä ja takaa, esitteen otsikko "Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle".
Kuva 1. Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle on samaan aikaan opas ja kätevä muistinvirkistämistyökalu ohjaamiseen esimerkiksi työpaikkojen taukotiloihin

Työelämäfoorumissa julkistettiin Spesialla tehty ”Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle”, jonka esitteli sitä mukana tekemässä ollut logistiikan perustutkinnon opettaja Marko Kalliomäki. Työkalupakissa todetaan, että erityisen tuen tarve ei ole este työssä onnistumiselle. Se tarjoaakin tiiviissä muodossa keskeisimmät vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Minkälaisia tuen tarpeita voi olla?
  2. Miten tuen tarpeet näkyvät työpaikalla?
  3. Miten voin ohjata ja tukea opiskelijaa työpaikalla?

Työkalupakin sähköiseen versioon ja sen lisämateriaaleihin voi tutustua myös verkossa: www.spesia.fi/tyopaikkaohjaajalle

Esitystilanne auditoriossa, salin edessä mies Spesia-hupparissa ja takana näkyvällä dialla teksti "Kysely työpaikoille erityisen tuen opiskelijoiden ohjaamisesta."
Kuva 2. Spesian varastonhoitajien opettaja Marko Kalliomäki kertoo, miten ”Erityisen tuen työkalupakki työpaikkaohjaajalle” -opasta tehtäessä on kuunneltu työelämän toiveita.

Tilaisuudessa kuulimme myös puheenvuoron eri kieli- ja kulttuuritaustoista, kun Jyväskylän Palvelualan opiston henkilöstö ja opiskelijat kertoivat ohjaamiseen ja selkokieleen liittyvistä asioista ja niiden huomioimisesta työpaikoilla. Lisäksi saimme kuulla työelämän puheenvuoron, jonka aiheena oli etenkin sote-alan näkökulmasta ”Osaamisen ennakoinnilla näkymää työn murroksessa”.

Monipuolisten puheenvuorojen jälkeen alkoi työpajatyöskentely, jossa yhdessä työpajassa Spesian pedagoginen asiantuntija Päivi Pietiläinen ja taideteollisuusalan perustutkinnon erityisopettaja Ruut Halttunen johdattelivat erityisen tuen huomioimiseen työpaikoilla työelämäjakson eri vaiheissa case-esimerkin avulla. Työpaja sai kehuja muun muassa konkreettisuudestaan.

Esitystilanne auditoriossa, salin edessä seisoo kaksi naista Spesia-huppareissa ja takana näkyvällä dialla teksti "TYÖPAJA, Erityinen tuki työelämässä."
Kuva 3. Spesian pedagoginen asiantuntija Päivi Pietiläinen ja erityisopettaja Ruut Halttunen aloittivat työpajan jakamalla työpajalaiset keskusteluryhmiin Spesia-piposta vedettävillä lapuilla ja keskittymistä edistävällä aivojumpalla.

Muita työpajoja olivat

  • käsitetyöpaja
  • työelämän nopeisiin muutoksiin vastaaminen – koulutuksen järjestäjän notkeus ja ketteryys ja
  • yhteiset tutkinnon osat työelämässä.

Kaikissa oli tärkeää pohdintaa siitä, miten yhteistyö työelämän kanssa olisi sujuvaa.

Työelämäfoorumi mahdollisti sen, että eri tahot pääsivät pitkästä aikaa kasvotusten vaihtamaan osaamista ja keskustelemaan tärkeistä työelämäyhteistyöhön ja työpaikoilla ohjaamiseen liittyvistä aiheista.

Työelämäfoorumissa mukana oli Ammattiopisto Spesian lisäksi seuraavat oppilaitokset: Gradia, POKE – Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Jyväskylän palvelualan opisto ja Karstulan evankelinen opisto.

Foorumi järjestettiin osana Yhdessä parasta Länsi -hanketta, jossa kehitetään ammatillisen koulutuksen ydinprosessien (henkilökohtaistaminen ja työelämässä oppiminen) tasalaatuisuutta vertaisoppimisen keinoin.

Lue lisää hankkeesta: Yhdessä Parasta hankkeen blogi

Tiia Ollikainen
yritysvalmentaja
Spesia Työelämäpalvelut

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logoLogo Yhdessä Parasta kehittämisverkosto.