Ammattiopisto Spesia suunnittelee aloittavansa Uudessakaupungissa valmentavan VALMA- ja/tai TELMA-koulutuksen syksyllä 2018. Koulutus on tarkoitettu vaativaan erityiseen tukeen oikeutetuille nuorille.

Uutta toimipistettä alettiin suunnitella, kun paikkakunnalta saatiin signaalia, että siellä on tarvetta vaativana erityisenä tukena järjestettävälle ammatilliselle koulutukselle, jota siellä ei tällä hetkellä järjestetä. Tarvelähtöisesti suunnitellun koulutuksen toteutuminen edellyttää, että opiskelijoita tulee riittävästi uuden ryhmän perustamiseksi.

Koulutukset on tarkoitettu yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Opiskelu tapahtuu pienissä ryhmissä, joissa jokainen saa riittävästi henkilökohtaista ohjausta. Opinnot suunnitellaan opiskelijan omien tavoitteiden ja vahvuuksien mukaan. Tukea saa yksilöllisesti juuri niihin asioihin, joihin sitä tarvitsee.

Hakuaika koulutukseen on 7.8.–31.8.2018. Hakuajan päätyttyä tehdään lopullinen päätös koulutuksen aloittamisesta hakijamäärän perusteella. Mikäli koulutus toteutuu, se aloitetaan mahdollisimman pian.

Hakeminen

Lisätieotja hakemisesta: spesia.fi > Hakeminen
Hakeminen Wilman kautta: wilma.spesia.fi/browsecourses

Lue valmentavasta koulutuksesta

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, VALMA
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, TELMA

Lisätietoja

Uuteen toimipisteeseen liittyvät tiedustelut
rehtori Tiina Meriläinen, 040 728 2547, tiina.merilainen(ät]spesia.fi
koulutusjohtaja Päivi Laalo-Hokkanen, 044 765 0606, paivi.laalo-hokkanen(ät)spesia.fi

Opiskeluun ja hakemiseen liittyvät kysymykset
opinto-ohjaaja Tea Järvinen p. 044 711 4982
opinto-ohjaaja Päivi Tanner p. 044 637 3667