Valmennus toteutettiin osana Opetushallituksen rahoittamaa Näe mut! -hankkeen 8 viikon pituista perustaitokoulutusta. Yllä olevassa kuvassa harjoitellaan työhaastattelu-tilannetta Spesiaalia-valmennuksessa.

Ammattiopisto Spesian Työelämäpalvelut ovat olleet tämän kevään aikana mukana hankkeessa Keski-Uudenmaan alueella palveluntuottajan roolissa. Koulutuksen tarkoitus on aktivoida ja työllistää Suomessa jo pitkään asuneita, kotoutumisajan ylittäneitä maahanmuuttajia sekä pitkään työelämän ulkopuolella olleita, suomea äidinkielenään puhuvia aikuisia.

Minä olen hyvä ja ahkera työntekijä. Haluan oppia suomea ja tehdä töitä.

Moni on perustaitokurssin jälkeen aloittanut esimerkiksi työkokeilun, palkkatukityön, aktivoitunut suomen kielen itsenäisessä opiskelussa, saanut vertaistukea ja ystäviä sekä kokenut saaneensa hyödyllistä tietoa työelämästä.

Spesiaalia- työvalmennuksella pyritään parantamaan asiakkaan työnhakutaitoja ja antamaan valmiudet omatoimisen työnhakuun

Spesiaalia -työvalmennuksen kohderyhmänä ovat olleet aikuiset, jotka haluavat vahvistaa perustaitojaan ja työelämävalmiuksiaan. Järvenpään työvalmentajat ovat auttaneet ja opastaneet kevään aikana noin kahtakymmentä ansioluetteloitaan ensimmäistä kertaa tekevää opiskelijaa kahdessa eri valmennusryhmässä.

Hankkeen koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on heikko pohjakoulutus tai vaikeuksia päästä varsinaiseen koulutukseen esimerkiksi puutteellisen kielitaidon tai muiden oppimisen tai koulutukseen hakeutumisen haasteen vuoksi. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä opistojen ja ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kanssa.

Hanketta hallinnoi Järvenpään opisto ja hankekumppaneina ovat Keravan opisto, Tuusulan opisto, Jokelan kansalaisopisto ja Step – koulutus. Koulutuksen aikana pyritään toteuttamaan myös 1-2 viikon pituinen työelämääntutustumisjakso.

Jokainen on jossakin hyvä

Eri taustoista tulevia valmennettavia yhdistävät pitkäaikaistyöttömyys, monet kotona vietetyt vuodet sekä heikko ammatillinen itsetunto. Osa valmennettavista ei ole ollut koskaan palkkatyössä. Vaikeat kokemukset kotimaassa, pakolaisuus ja kielitaidottomuus sekä kouluttamattomuus tuovat lisähaastetta kotoutumiseen ja työllistymiseen.

Spesian työvalmentajien kanssa on mietitty omia vahvuuksia ja osaamista.

Minä osaan tehdä hyvää ruokaa. Ja minä osaan käsitöitä. Olin ompelija kotimaassani.

Omista vahvuuksista kertominen ja niiden tunnistaminen työnhakutaitojen ohella ovat olleet tärkeä osa työvalmennusta. Valmennettavien vahvuuksia tutkiessamme mietimme myös, millaiset asiat ovat sellaisia, jotka opitaan nopeasti. Esimerkiksi kirjoitustaidot ja digitaidot karttuivat nopeasti monella valmennettavalla, kun pääsimme työstämään jokaiselle omaa ansioluetteloa. Toivoa ja itseluottamusta on tuonut ajatus siitä, että jokainen on jossakin hyvä.