Spesian hakuinfo 2023 yhteishausta, oppivelvollisuudesta ja vaativasta ertiyisestä tuesta järjestettiin tammikuun lopussa. Tilaisuudessa käytiin läpi mm. sitä, mitä ja kenelle on vaativa erityinen tuki toisella asteella, mitä koulutusvaihtoehtoja on, miten valmentavat koulutukset TUVA ja TELMA eroavat toisistaan, millaista opiskelu ja palvelut Spesiassa ovat sekä miten hakeminen tapahtuu?

Infossa yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Nämä kysymykset vastauksineen löydät alta. Sivun lopusta löydät myös tilaisuuden tallenteen. Vinkkaathan tästä myös kollegoille tai lähipiirisi hakemista suunnitteleville nuorille?

Kysymyksiä ja vastauksia

Pitääkö paikkansa että Telma saattaa typistyä kahteen vuoteen suuren hakijamäärän vuoksi (pidennetty oppivelvollisuus 18 v asti)?

  • Telma-koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä, jonka suorittaminen kestää yksilöllisesti 1-3 vuotta. Opiskeluoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan. Opiskeluajan loppupuolella tarkistetaan opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja niiden saavuttaminen. Tarvittaessa voidaan hakea jatkoaikaa, kuitenkin niin, että opiskeluaika on korkeintaan kolme vuotta.

Voiko Telmasta siirtyä esim. Tuvaan?

  •  Telmalta voi siirtyä Tuvalle, mikäli opiskelijan yksilölliset taidot ja kyvyt mahdollistavat Tuvan suorittamisen. Kuitenkin niin, että yhteensä Tuvan ja Telman suorittamiseen käytetään enintään kolme vuotta.

Tapahtuuko haku peruskoulutodistuksella kun haetaanTUVAN jälkeen ammattiliseen koulutukseen.

  • Tuvan jälkeen ammatilliseen koulutukseen hakeutuessa liitteeksi toimitetaan perusopetuksen päättötodistus, sekä muut mahdolliset todistusjäljennökset opinnoista, esimerkiksi Tuva-koulutuksesta. Koulu- ja opiskelutodistusten lisäksi toimitetaan muut pyydetyt liitteet.

 Miltä ajalta koulu- ja todistujäljennökset pitää toimittaa?

  • Perusopetuksen päättötodistus ja muut todistusjäljennökset perusopetuksen jälkeen suoritetuista opinnoista.

Miten moni Spesiaan hakevista saa opiskelupaikan?

  • Spesiaan on yleensä ollut paljon hakijoita, keskimäärin kaksi (2) ensisijaista hakijaa/opiskelupaikka, joillakin aloilla enemmänkin. Ensisijaiseksi hakutoiveeksi laittaminen parantaa mahdollisuuksia tulla valituksi ko. koulutukseen.

Kelpaako syksyllä tehty Ruori-itsearviointi?

  • Toivomme, että meille toimitettu Ruori-itsearvioinnin vastaus olisi mahdollisimman ajantasainen, koska nuoren vahvuudet ja tuen tarpeet voivat muuttua nopeastikin. Siksi toivomme että Ruori-itsearviointi on tehty haun yhteydessä.

Mitkä ovat halutuimmat alat?

  • Suosittuja aloja on monia, ja monille aloille on enemmän hakijoita kuin mitä on aloituspaikkoja. Vuoden 2022 haussa perustutkinnoista suosiotaan kasvattivat eniten liiketoiminta ja ajoneuvotekniikka.

Jäi epäselväksi tarkoititteko peruskoulun yläasteen todistuksia vai koko peruskoulu. Ilmeisestu yläasteen ? Siis 9.luokalla oleville hakijoille

  • Peruskoulun päättötodistuksen. Nyt ysiluokalla olevan hakijan arvosanat tiedot siirtyvät automaattisesti KOSKI-palvelusta. Haun liitteeksi ysillä oleva voi laittaa joulun väliarvioinnin.

Onko tutustumispäiviä vielä keväällä?

  • Spesia.fi-sivustolta www.spesia.fi/tutustuminen pääsee ilmoittautumaan meidän tutustumispäiviin eri koulutuksiin. Sen lisäksi tapahtumat-sivulta voi seurata ilmoittelua paikallisista esittelytilaisuuksista Teamsin kautta.

Spesian hakuinfon 2023 talenne

GDPR-asetuksen piilottamaa sisältöä
Hyväksyttyäsi evästeet sivuston ulkopuolinen sisältö (esim. Youtube-videot) ladataan sivulle

Lisätietoja hakemisesta