Yhteishaku 2023

Hakeminen Spesian syksyllä 2023 alkaviin koulutuksiin tapahtuu yhteishaussa 21.2.–21.3.2023. Yhteishaku on tarkoitettu perusopetuksen päättäville oppivelvollisille sekä muille ilman tutkintoa oleville hakijoille.

Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -sivuston kautta. Spesian asuntolapaikkaa tai opiskelija-asuntoa haetaan opintopolussa opiskelijahaun yhteydessä.

Yhteishaun 2023 muistilista hakijalle

 • Yhteishaku auki 21.2.–21.3.2023 klo 15
 • Liitteet 31.3.2023 klo 15 mennessä
 • Tiedot valinnoista julkaistaan 15.6.2023
 • Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 29.6.2023
 • Varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti.

Tutustu Spesian koulutustarjontaan

Hakemuksen liitteet

Ammattiopisto Spesian opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaa erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa. Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat olla oppimisvaikeudet, vamma, sairaus tai terveydelliset ja sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan koulutukseen ja tutkintoon.
Koska koulutuksemme on tarkoitettu yksilöllistä tukea tarvitseville opiskelijoille, tarvitsemme hakemuksen lisäksi myös muita tietoja. Hakijat täyttävät mm. RUORI-itsearvioinnin, jonka avulla saadaan kokonaiskuva opiskelu- ja toimintakyvystä. Lisäksi on tärkeää lähettää määräpäivään mennessä seuraavat liitteet:
 • Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS
 • Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai muusta toimintarajoitteesta
 • Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Kun haet Opintopolussa, liitteet lähetetään ensisijaisesti sähköisesti. Kun olet lähettänyt hakemuksen, saat sähköpostiisi linkin, jonka kautta pääset lähettämään liitteet. Liitteet voi lähettää myös paperisena.

Ennakkotehtävät

Muutamiin Spesian koulutuksiin hakijan tulee tehdä ennakkotehtävä. Ennakkotehtävät ja ohjeet niiden tekemiseen julkaistaan Spesian www-sivuilta tammikuun aikana. Löydät ne myös media-alan ja kuvallisen ilmaisun sekä taideteollisuusalan perustutkinnon hakukohteista (valintaperusteet).

 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Järvenpää
  Tehtävien oltava toimitettu perille viimeistään 21.3.2023 klo 15:00.
 • Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, Jyväskylä
  Tehtävien oltava toimitettu perille viimeistään 21.3.2023 klo 15:00.
 • Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala, Jyväskylä
 • Tehtävien oltava toimitettu perille viimeistään 21.3.2023 klo 15:00.

Lisätietoja