Olen erityisopettaja (KM), ratkaisukeskeinen terapeutti ja työnohjaaja. Valmistelen parhaillaan väitöskirjaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten työllistymisestä. Työurani ensimmäiset kaksikymmentä ensimmäistä vuotta työskentelin erityisopettajana vaativaa erityistä tukea tarvitsevien nuorten koulutuksessa.

Viimeiset vuodet olen toiminut erityisen tuen asiantuntijana, kouluttajana, terapeuttina ja työnohjaajana. Erityispedagogiset ratkaisut, pedagoginen hyvinvointi ja psykologinen turvallisuus ovat aiheita, jotka saavat minut syttymään.

Prosessi alkaa uteliaisuudesta, joskus jopa hämmennyksestä

Työnohjaajana olen parhaimmillani opetuksen ja ohjauksen työkentillä. Työnohjaukseeni on osallistunut opettajia, koulunkäynnin ohjaajia sekä asumisen, vammaistyön ja lastensuojelun ammattilaisia.

Pedagoginen työnohjaus on kehittämäni työtapa, joka sopii erityisesti koulu- ja oppilaitosympäristöihin. Pedagogisessa työnohjauksessa käsitellään esimerkiksi haastavia vuorovaikutus- ja läheltä piti -tilanteita. Analyyttinen ja ratkaisukeskeinen lähestymistapa lisää osallistujien osaamista ja ratkaisukeinoja vaikeissa tilanteissa.

Lisäksi työnohjaus tuottaa itsetuntemusta, hyvinvointia ja jaksamista opetuksen ja ohjauksen arkeen. Teoreettisina rakennusaineina työnohjauksessani toimivat kognitiivinen, systeeminen ja ratkaisukeskeinen työote. Työnohjausprosessi alkaa uteliaisuudesta, joskus jopa hämmennyksestä. Parhaimmillaan työnohjauksessa opitaan paljon itsestä ja toisista.

Hyvinvointia ja jaksamista opetuksen ja ohjauksen arkeen

Työnohjauksessani saat työkaluja ja näkökulmia työsi tavoitteiden ja työroolisi selkeyttämiseen. Opit hallitsemaan stressaavia työtilanteita ja muutoksia. Ymmärrät paremmin itseäsi sekä tapojasi ajatella ja toimia. Se vapauttaa sinussa piileviä voimavaroja, jotka heijastuvat hyvinvointina sekä itseesi että työyhteisöösi.

Työnohjaajana olen sinulle luotettava vierellä kulkija. Ohjauksessani voit turvallisesti käsitellä tunteitasi, ajatuksiasi ja kokemuksiasi. Työnohjaus on omaa aikaasi oman työsi tutkimiseen.

Lähdetkö kanssani yhteiselle tutkimusmatkalle?

Marika Mäkinen
Erityisopettaja, KM, ratkaisukeskeinen terapeutti, työnohjaaja
Spesia Asiantuntijapalvelut
+358 40 752 9653
marika.makinen@spesia.fi