Kun opiskelija tulee työpaikalle oppimaan ja harjoittelemaan alan töitä, on sekä opiskelijan että työpaikan etu, että työskentely sujuu, käytännön asiat hoituvat ja jaksosta tulee molemmille onnistunut. 

Jotta työpaikalla oppiminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja vaivatonta, Spesia tarjoaa maksutonta verkkokoulutusta työpaikkaohjaajina toimiville ja opiskelijoiden ohjaamisesta kiinnostuneille. Spesian maksuttomat työpaikkaohjaajakoulutukset pyörähtävät jälleen käyntiin. Syksyn 2021 ensimmäinen koulutus käynnistyy marraskuussa.

Työpaikkaohjaajakoulutuksesta saa käytännön ohjeita työelämässä ohjaamisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa huomioitaviin asioihin. Koulutus antaa varmuutta ja valmiuksia toimia tärkeässä työpaikkaohjaajan tehtävässä.

”Sain varmuutta”

Monesti yrityksen ja tulevan työpaikkaohjaajan kysymykset heräävät jo ennen koulutussopimusjakson alkamista. Mitä opiskelijan ohjaaminen vaatii? Miten paljon se vie työaikaa? Osaanko toimia työpaikkaohjaajana? Miten paljon paperitöitä ohjaajana toimiminen aiheuttaa? Soveltuuko meidän yrityksemme koulutussopimuspaikaksi? Mikä se HOKS oikein on ja mitä siitä pitää tietää? Mikä koulutussopimus? Entä oppisopimus? Muun muassa näihin kysymyksiin pureudutaan työpaikkaohjaajakoulutuksessa.

”Koulutus oli hyvä, sain varmuutta opiskelijoiden kanssa työskentelyyn ja moniin käytännön asioihin. Nyt on selvempää miten kokonaisuus toimii. Sain myös lisää itseluottamusta erityisnuorten ohjaamiseen. Plussaa verkkototeutuksesta, sopiva laajuus.” – Henna

Koulutus tehdään verkko-opintoina, joten sen itsenäisesti suoritettavat osiot voi tehdä silloin, kun itselle parhaiten sopii. Itsenäisten verkko-opintojen lisäksi koulutus sisältää kaksi verkkokeskustelua, joihin tulee osallistua. Verkkokeskustelujen parasta antia on kun osallistujista riippuen, saadaan kuulla kokemuksista ja toimintatavoista erilaisissa yrityksissä oppilaitosnäkökulmaa unohtamatta. Yhteensä koko koulutuksen läpiviemiseen menee noin 8 tuntia.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen