Koronan aiheuttama poikkeustila on muokannut monien työtapoja, ja myös me Duuni-Spesiassa olemme saaneet kehittää uusia keinoja tehdä asiakastyötä etänä.

Kevät on oppilaitoksen työvalmennuksessa erityisesti valmistuvien opiskelijoiden työllistymisen tukemisen ja jatkopolkujen etsimisen ja löytämisen aikaa. Kuluva kevät 2020 on tuonut omat haasteensa tähän usein yksilöllisesti ja kasvokkain tehtävään työhön.

Työvalmennusta ja hakemisen harjoittelua etänä

Me Spesian työvalmentajat olemme kehittäneet uusia muotoja ja käytänteitä opiskelijoidemme kanssa toimimiseen. Esimerkiksi ryhmämuotoinen työvalmennus on toteutunut työelämätaitojen oppitunteina ryhmissä.

”Olen osallistunut ryhmien oppitunneille Teamsin avulla ja aiheena on ollut ollut työelämälähtöiset aiheet kuten työnhaku, työsopimus ja mitä koulun jälkeen.”

Möys työnhaun asiakirjojen tekemistä sekä työhaastattelua on harjoiteltu konkreettisesti, omaa työhakemusta ja CV:tä parannellen:

”Opiskelijat ovat etsineet netistä mieluisan työpaikan johon he haluavat hakea, tämän jälkeen he lähettävät hakemuksensa ja CV:nsä kyseiseen tehtävään minun sähköpostiini. Käyn jokaisen opiskelijan CV:n ja hakemuksen läpi ja kirjoitan niistä palautteet ylös. Sitten soitan opiskelijalle työhaastattelu-harjoituspuhelun, jossa on kymmenen kysymystä.

Haastattelun jälkeen annan palautteen haastattelusta, tehtävästä ja kyselen kuulumiset. Lopuksi laitan vielä sähköpostilla kirjallisen palautteen opiskelijalle, jotta hän voi korjata ja parantaa CV:tään ja hakemustaan.”

Valmistuviin opiskelijoihin on pidetty tiiviisti yhteyttä puhelimella, kartoitettu opiskelijan tilannetta ja tehty yksilöllisesti suunnitelmia. Työpaikkojen etsintää ja avoimista soveltuvista työpaikoista tiedottamista on myös tehty puhelimitse ja sähköpostilla.

Opiskelijoille tarjotaan myös konkreettista apua hakemuksen täyttämiseen ja CV:n tekemiseen etäyhteyden välityksellä:

”Opiskelijoiden kanssa on täytetty Teamsin kautta mm. työhakemuksia. Opiskelija jakaa oman näyttönsä minulle ja yhdessä sitten täytetään hakemuspohjaa. Samalla tavalla ollaan myös CV:itä päivitetty. Toimii tosi hyvin ainakin omien porukoitten kanssa.”

Myös yhteistyö ja verkostojen toiminta muuttuu

Työvalmennukseen vahvasti liittyvä menetelmä, verkostotyö, on ottanut myös digiloikkaa.  Oppilaitoksessa on kokoonnuttu moniammatillisesti Teamsin välityksellä ja katsottu valmistuvien opiskelijaryhmien tilanne aloittain. Yhdessä vastuualueiden ja tiedon jakoa sekä ideointia on ollut helppo toteuttaa.

Oppilaitoksen ulkopuolelle tehtävä yhteistyö viranomaisverkoston kanssa on myös suunniteltu uudella tavalla. Muuttuneessa tilanteessa tapaamisia ja palavereja ei ole voitu pitää kotikunnissa, joten opiskelijan asioita on edistetty etäyhteyksien ja työnjaon avulla .

Oppilaitoksen työelämäyteistyöhön keskittyvässä Duuni-Spesiassa on koettu myös, että nyt on ollut enemmän aikaa kontaktoida yrityksiä ja hyviä yhteyksiä työnantajiin onkin syntynyt.

Poikkeustila on saanut meidät tekemään asioita uudella tavalla, ja näyttää siltä, että osa käytänteistä voisi jäädä käyttöön työvalmennuksen työkaluiksi jatkossakin.

”Uskonkin että kun poikkeustila loppuu, niin käteen on jäänyt yksi uusi tapa toteuttaa työelämätaitojen opetusta yhteistyössä työvalmentajan kanssa.”

Työvalmentajat
Duuni-Spesia