Oppisopimus mahdollistaa monelle erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle työpaikan, jossa voi opiskella ammatin työtä tekemällä. Erityisen tuen opiskelijoilla on usein haasteita oppimisessa ja he oppivat ammattiin vaadittavat taidot parhaiten tekemällä, työympäristössä. Ammattiopisto Spesian työvalmentajat tarjoavat tukea ja ohjausta työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja työllistymispolkujen rakentamiseen.

Ammatillisen erityisopetuksen järjestäjät voivat käyttää opiskelijan tukena työvalmentajia, jotka varmistavat opiskelijan valmiudet oppisopimuskoulutukseen yhdessä vastuuopettajan, tutkinnon osan opettajan, koulutuspäällikön, opinto-ohjaajan ja OPSO- luotsin kanssa. Ammattiopisto Spesiassa työvalmennuksessa pohditaan ja keskustellaan aina opiskelijan kanssa, millaista tukea hän tarvitsee, ja mitä tukea opiskelija itse toivoo.

Erityisen tuen opiskelija hyötyy tuen tarpeiden selvittämisestä ajoissa ennen oppisopimuskoulutusta ja työn aloittamista. Näin opiskelija kommentoi aloituksen tärkeyttä:

”Onnistun, kun saan tukea uudessa tehtävässä alkuun ja ohjaaja tietää, miten opin parhaiten. Tekemällä, en lukemalla. Ja yksi tehtävä kerrallaan.” Opiskelijoiden mielestä oppisopimuskoulutus soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka ovat motivoituneita työntekoon ja oppivat parhaiten työtä tekemällä.

Työvalmennuksen keinoja hyödynnetään asiakastyössä, jossa työvalmentaja toimii opiskelijan työelämävalmiuksien valmentajana voimaannuttavalla työotteella; vahvuuksien löytämisellä ja kannustamisella omien asioiden hoitoon halutaan varmistaa opiskelijan työelämässä selviytyminen.

Opiskelijat saavat tukea myös oppisopimuskoulutukseen liittyvien, haasteellisesti hahmotettavien käytännön asioiden hoitoon kuraattoreilta ja opinto-ohjaajilta sekä työpaikkaohjaajilta (opintososiaaliset edut, näytöt ja opintojen eteneminen). Työvalmentajan asiantuntemusta tarvitaan usein myös erilaisiin byrokraattisiin asioihin liittyen.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)Opiskelija työskentelee kuulosuojaimet päässä, Spesian huppariin pukeutunut henkilö seuraa vierestä.
Kuvateksti: Työvalmentaja toimii sekä työelämävalmiuksien valmentajana voimaannuttavalla työotteella että tukena ja kannustajana käytännön asioiden hoitamisessa.

Työvalmentaja toimii opiskelijan tukena oppisopimusta edeltävässä ohjauksessa

Työvalmentajat auttavat opiskelijaa tunnistamaan työnhakuun, työelämään siirtymiseen ja työssä pärjäämiseen liittyviä haasteita. Työvalmentaja voi olla myös tukena sopivan oppisopimustyöpaikan löytymiseen ja työelämän pelisääntöjen omaksumiseen.  Oppimiseen, tietopuoliseen opetukseen sekä näyttöihin opiskelija saa tukea työpaikkaohjaajalta ja opettajilta.

Tukea tarvitaan usein myös psykososiaalisiin tarpeisiin: henkistä tukea muutostilanteisiin ja kannustusta opintojen etenemiseen. Koulutuksen järjestäjän tulee suunnitella ja toteuttaa tukitoimenpiteet. Työpaikkaohjaajan tukeminen koulutustehtävässään kuuluu myös koulutuksen järjestäjälle. Työpaikkakäynnit ovat yksi keino varmistaa työpaikalla tapahtuvan opetuksen laatu ja tukitoimien riittävyys. Työpaikkakouluttajille järjestetään työpaikkaohjaajakoulutuksia oppisopimusopiskelijan laadukasta ohjaamista varten.

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeen haastatteluissa ilmeni, että työpaikoilla toivotaan etukäteen tietoa opiskelijan mahdollisesta tuen tarpeesta, jotta tukea voidaan suunnitella.

Opiskelijat tarvitsevat ohjausta siihen, miten kertoa työpaikalla tuen tarpeestaan ja siitä, miten he oppivat parhaiten työtehtäviä. Työpaikkoja voi helpottaa tieto siitä, että vaikka ”erityinen tuki” kuulostaa vaativalta, opiskelijaa voivat auttaa pienetkin käytännön toimet.

Vanhempien ja opiskelijoiden ensisijainen käsitys oppisopimuskoulutuksesta on, että ammattitutkinto saavutetaan pelkästään työtä tekemällä työelämässä. Käsitys onkin osittain totta, mutta ei anna todellista kuvaa oppisopimuskoulutuksen vaatimuksista sekä opinnoissa menestymisessä. Tuetun oppisopimuskoulutuksen syntyminen on kuitenkin nykyään mahdollistanut monen erityistä tukea tarvitsevan henkilön oppisopimuskoulutukseen pääsemisen ja sitä kautta myös työllistymisen.

Mikä on oppisopimus?

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa uuden tai jo työssä olevan työntekijän yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai yksittäisen tutkinnon osan. Oppisopimus sopii kaikenikäisille ja sitä voidaan hyödyntää sekä uusien työn­tekijöiden rekrytoinnissa sekä henkilöstön ja myös yrittäjien osaamisen kehittämisessä. Koulutusta voidaan räätälöidä ja mitoittaa erilaisiin tilainteisiin sopivaksi.

Oppisopimuksella voi:

 • hankkia ammatin (yli 150 vaihtoehtoa)
 • jatkaa kesken jääneitä ammattiopintoja työsuhteessa
 • hankkia lisäkoulutusta työpaikalla
 • vaihtaa alaa
 • aloittaa opinnot milloin tahansa
 • saa samanaikaisesti työkokemusta, palkkaa ja tutkinnon

Suvi Lehtonen
työvalmentaja
Ammattiopisto Spesia

Kysy lisää oppisopimuksesta

 • Kaikki paikkakunnat:
  • Pietiläinen Päivi, pedagoginen asiantuntija, 050 577 2133
 • Järvenpää:
  • Työvalmentaja Suvi Lehtonen, 050 473 4109
  • Erityisopettaja Tea Terho, 044 765 0429
 • Jyväskylä: 
  • Opettaja Marko Kalliomäki, 040 128 6112
  • Työvalmentaja Susanna Tervo, 050 340 2988
 • Pieksämäki:

  • Lehtori Maarit Kräkin, 040 709 2371
  • Työvalmentaja Riikkaliina Laulainen, 050 471 3855
 • Turku: 
  • Erityisopettaja Mari Ketola, 050 598 4892
  • Työvalmentaja Jutta Kaipainen, 050 471 4145

Lähteet:

 • oppisopimus.fi
 • Erityisen tuen tarpeet oppisopimuskoulutuksessa, OTE – Osaamisen kasvattaminen työelämässä -hankkeen julkaisu Hanna Stenroos, Bovallius-ammattiopisto 2016