Työprosessien eri vaiheiden seuraaminen voi tuottaa vaikeuksia yksilöllistä tukea opintoihinsa tarvitseville opiskelijoille. Joskus asian ymmärtävää paremmin, kun voi jäljitellä henkilöä, joka suorittaa työtehtävää. Työprosessin mieleen painamista ja jäljittelemistä voidaan tukea myös videoiden avulla. Opiskelijoiden itse tekemät lyhyet, yksinkertaiset videot voivat parantaa oppimista merkittävästikin. Oppimisen lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää tekemiään videoita portfolioissaan ja työnhaussa.

”Yhä useammin työnhaussa kuvataan pieni video, jossa kerrotaan itsestä työnantajalle. Työvaiheiden videointi voi auttaa opiskelijoita tulemaan luontevammiksi kameran edessä. Kun videointi tulee ammatillisessa mielessä tutummaksi, se auttaa myös myöhemmin työnhaussa”, kertoo Jarkko Korhonen, Spesian opetusteknologian asiantuntija ja Pavivet hankevastaava.

Videoiden voima on innoittanut Spesian mukaan eurooppalaiseen PaViVET-hankkeeseen, johon osallistuvat espanjalaisen koordinaattorin, Fundeunin, lisäksi CIDA (Espanja), Valencian ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen pääosasto (Espanja), SoWiBeFo (Saksa) ja KJF werkstäten (Saksa) sekä muita ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä.

Hankkeen alkutaipaleella toukokuussa kaikki kumppanit kokoontuivat Espanjaan Alicanten yliopistoon tekemään johtopäätöksiä aineistosta, joka sisälsi mm. 40 keväällä tehtyä asiantuntijahaastattelua, kirjallisuuskatsauksia sekä esimerkkejä hyvistä käytännöistä Espanjassa, Saksassa ja Suomessa. Haastatteluiden avulla saatiin tietoa mm. ammatillisten opettajien käytännön kokemuksista videoiden käytöstä, heidän havaitsemistaan ongelmakohdista ja siitä, miten opiskelijoiden tekemiä videoita voitaisiin hyödyntää entistä paremmin.

Analyysivaiheen jälkeen hankkeessa laaditaan kattava opas tukemaan tulevia videointeja ja syksyllä koulutetaan ydinryhmä, joka levittää menetelmää verkostoissaan Espanjassa, Saksassa ja Suomessa. Kaikkiaan kaksivuotisen PaViVET-hankkeen tavoitteena on lisätä yksilöllistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja digitaalista osaamista.

Kuvakkeita kuvaamassa fyysisiä rajoituksia kuten sokeus ja kuurous. Hankkeen nimi tekstimuodossa: PaViVET.EU:n lippu ja teksti Euroopan unionin osarahoittama.