Yhteishaku Ammattiopisto Spesiaan ja muuhun toisen asteen koulutukseen päättyi 19.3.2024. Spesian hakijamäärä yhteishaussa oli tänä keväänä 1251, joista Spesian ensisijaiseksi hakutoiveekseen asetti 842 hakijaa.

Haettavana Spesiassa oli 607 paikkaa. Jokaista vapaata opiskelupaikkaa kohti oli 1,39 hakijaa. Huomattava ero edellisiin vuosiin oli oppivelvollisten määrä ensisijaisissa hakijoissa. Vuonna 2024 oppivelvollisia oli 74 % ensisijaisista hakijoista. Vuonna 2023 määrä oli 50 % ja vuonna 2022 se oli 21 %.

HUOM: Määrät perustuvat Opintopolusta saatuihin tietoihin, joihin saattaa artikkelin julkaisemisen jälkeen tulla vielä joitakin korjauksia.

TUVA, TELMA, ajoneuvotekniikka ja tuotantotekniikka nousussa

Eniten Spesian koulutuksista hakijoita oli tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen (513 hakijaa), työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen (301 hakijaa), ajoneuvotekniikan osaamisalalle (190 hakijaa), liiketoiminnan perustutkintoon (190 hakijaa) sekä sisälogistiikan osaamisalalle (159 hakijaa).

Hakijamäärät nousivat viime vuodesta Spesian valmentaviin koulutuksiin eli TUVAlle ja TELMAlle sekä ajoneuvotekniikan ja tuotantotekniikan osaamisaloille.

Valmentavan puolen hakijamäärä oli korkeimmillaan Turussa, jossa aloituspaikkoja TUVAlle on 35 ja TELMAlle 39. Koska hakijoita oli reippaasti aloituspaikkoja enemmän (TUVA 147 ja TELMA 79), Turussa varaudutaan siihen, että valmentaviin koulutuksiin joudutaan todennäköisesti ottamaan  oppivelvollisia opiskelijoita sisään enemmän kuin aloituspaikkoja on. Myös Järvenpään TELMA-koulutukseen ensisijaisia hakijoita oli ennätyspaljon.

Isoimmat hakijamäärien laskut puolestaan olivat liiketoiminnan perustutkinnossa ja kuvallisen ilmaisun osaamisalalla. Molemmat koulutukset ovat kuitenkin kestosuosikkeja, joissa hakijamäärät ovat perinteisesti olleet – ja olivat tänäkin vuonna – suuria suhteessa aloituspaikkojen määrään. Muilla aloilla yhteishaun hakijamäärät olivat viime vuoden tasolla.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)Opiskelija korjaa autoa.Kuvateksti: Ajoneuvotekniikan osaamisala oli sekä Spesian suosituimpia koulutuksia että suurimpia nousijoita 190 hakijalla.

Uutuuksina Järvenpään maalarikoulutus ja Kaarinan toimipaikka kiinnostivat

Pieksämäen toimipisteellä erityisen suosittu kohde hakijoiden keskuudessa olivat ravintola- ja catering-alan opinnot. Myös ajoneuvoala sekä tieto- ja viestintekniikan perustutkinnot olivat suosittuja hakukohteita. TUVA-koulutuksessa Pieksämäellä opinto-ohjaaja Kati Karajalaisen havainto oli, että TUVAan tutustujista suurin osa teki yhteishaun hakemuksen heti tutustumispäivien jälkeen. Tutustumispäivät olivat siis onnistuneet ja selkeyttivät hakijoiden jatko-opintopaikan valintaa.

“Tutustujia on käynyt todella paljon lukuvuoden aikana. Useiden tutustujien ja heidän huoltajiensa kanssa olemme yhdessä pohtineet valmentavan koulutuksen eroja ja sitä, kumpi olisi sopivampi juuri kyseiselle nuorelle”, kertoo Karjalainen.

Lisäksi Kaarinan uusiin tiloihin Turusta siirtyneet ajoneuvoalan koulutukset houkuttelivat hakijoita. 

“Kaarinassa on panostettu laajasti yrittäjien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja heidän toiveisiinsa työvoiman tarpeesta”, kertoo koulutusjohtaja Annemari Suonsivu.

Myös Järvenpään uusi osaamisala, maalarikoulutus, sai heti suuren suosion hakijoiden keskuudessa. Maalarikoulutus on tänä keväänä ensimmäistä kertaa mukana yhteishaussa, eikä alaan tutustujia tai koulutuskokeilijoita ollut ehtinyt vielä käydä.

“Koulutuksen uutuudesta huolimatta saimme hakijoita niin paljon, että joudumme valikoimaan hakijoiden joukosta tulevat opiskelijat”, kertoo opinto-ohjaaja Annukka Pantsar-Oinas.

Haastatteluaikojen sopiminen hakijoiden kanssa alkaa

Ammattiopisto Spesia kutsuu haastatteluun kaikki ne hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet Spesian ensisijaiseksi hakutoiveeksi ja jotka eivät ole meille entuudestaan tuttuja. Joillain aloilla haastattelemme hakijoita myös muilta hakusijoilta.

Haastattelut tapahtuvat huhtikuun aikana. Pääsääntöisesti haastattelukutsut lähetetään tekstiviestillä hakijalle vähintään viikkoa ennen varsinaista haastatteluaikaa. TELMAlle hakeneille soitamme. 

Hakijan muistilista

  • Liitteet oppilaitokseen 26.03.2024 klo 15.00 mennessä
  • Tieto valinnoista julkaistaan 13.6.2024
  • Ota paikka vastaan viimeistään 27.6.2024
  • Varasijoilta hyväksyminen päättyy 16.8.2024

Ohjeet liitteiden lähettämiseen löydät täältä.