Spesia osallistui Kansainväliseen yrittäjyysviikko 13.-17.11.2023 järjestämällä opiskelijoille yrittäjyysaiheista ohjelmaa koko viikon ajan. Viikko tarjoili monipuolisesti tietoa erilaisista nuorille sopivista tavoista toimia yrittäjänä, kuten kevytyrittäjyydestä, NYT-yrittäjyydestä ja 4H-yrittäjyydestä. Suomen vammaisyrittäjät VamY Ry:stä jaettiin vinkkejä erilaisista taloudellisista sekä muista tukimuodoista, joista aloitteleva yrittäjä voi hyötyä. Yrittäjyysviikko valotti myös yrittäjien arkea ja erilaisia yrittäjyyspolkuja yrittäjätarinoiden kautta. Viikon aikana oli tarjolla myös erilaisia verkossa pelattavia yrittäjyyspelejä, tehtäviä ja muuta lisämateriaalia aihetta syventämään.

Innostavia puheenvuoroja ja tekemistä sopivassa suhteessa

Yrittäjyysviikon yhteensä kuudesta verkossa toteutetusta puheenvuorosta kirjattiin yhteensä 982 osallistujakertaa. Avauspuheenvuoroja oli linjoilla seuraamassa 252 opiskelijaa ja opettajaa. Yrittäjyysaiheista Seppopeliä oli viikon aikana pelannut yhteensä 101 pelaajaa/joukkuetta. Palautteen mukaan ohjelmaa oli sopivasti eikä sen seuraaminen käynyt muun opiskelun lomassa liian raskaaksi. Onnistuttiin siis!

Artikkeli jatkuu kuvien jälkeen.

 

   

Kuvateksti 1: Yrittäjyysviikon avasivat Spesian yritysvalmentajat Heikki Skyttä ja Tiia Ollikainen. Inspiroivat yrittäjätarinansa kertoivat yrittäjä, graafinen suunnittelija Tuomas Saloma sekä Riikka Saastamoinen, joka yrittäjyyden ohella toimii myös Vammaisyrittäjät Ry:n puheenjohtajana.

Kuvateksti 2: Yrityskoordinaattori Pia Kautto, Keski-Suomen 4H:sta innosti ryhtymään 4H-yrittäjäksi.

   

Kuvateksti 3: NYT-alumni Tuomas Kivimäki kannusti kokeilemaan yrittäjyyttä opintojen aikana Vuosi yrittäjänä-ohjelman kautta.

Kuvateksti 4: Simo Liikanen, Hannu Pahajoki ja Hannu Lemmetti kertoivat Spesian NYT-yrittäjyystoiminnasta ja mitä opiskelija hyötyy ryhtyessään NYT-yrittäjäksi.

Yrittäjyysviikolla esiintynyt 21-vuotias Juuso Pirinen on ehtinyt perustaa jo kolme yritystä, jotka kaikki ovat toiminnassa edelleen. Hän pitää siitä, että päivät ei ole koskaan samanlaisia ja tekemistä riittää. Häneltä kysyttiin minkälaisia ominaisuuksia ja minkälaista asennetta pitää olla, jos aikoo ryhtyä yrittäjäksi?

”Itsellä on aina sellainen positiivinen asenne kaikkiin töihin mitä tekee, se on iso asia. Ja sitten oon ahkera ja se et osaa ja uskaltaa itse ottaa yhteyttä ja tehdä tiettyjä asioita niin se on myös iso juttu”, Pirinen vastaa.

”Ja mun mielestä rohkeus ja sellainen tietty reippaus siinä mitä tekee, niin ne on ehkä ne tärkeimmät”, hän jatkaa vielä.

Kuvateksti 5: Yrittäjä Juuso Pirinen valotti miten yrittäjä voi hakea Starttirahaa.

Yrittäjämäinen toiminta kasvaa yrittäjämäisestä asenteesta

Vaikka yrittäjäksi päätyykin Spesian opiskelijoista melko harva, on kaikkien työelämään pyrkivien hyvä tietää yrittäjyydestä jonkin verran. Työntekijänä toimiessa on myös helpompi ymmärtää omaa työnantajaa, kun tuntee yrittämisen lainalaisuuksia. Opiskelijan muistilistana yrittäjämäistä toimintaa tukevista ominaisuuksista ja asenteesta voisi toimia vaikkapa seuraavanlainen lista:

  • tunnistan omat vahvuuteni ja pyrin hyödyntämään niitä
  • suhtaudun kaikkiin tehtäviini vastuullisesti
  • toimin erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti
  • ymmärrän, että epävarmuus ja pettymykset ovat osa elämää ja niistä oppii
  • olen aloitteellinen
  • osallistun itseäni koskeviin päätöksiin
  • tartun rohkeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin
  • ymmärrän, että vain minä voin muuttaa ideani toiminnaksi!

Yritysvalmentajat yrittäjyysviikon moottoreina

Spesian yrittäjyysviikko on toteutettu Me Osataan! Omilla taidoilla työelämään -ESR+ -hankkeella, jossa ovat mukana muun muassa Spesian yritysvalmentajat. Hankekoordinaattori Kristiina Luukkonen iloitsee, että yritysvalmentajat ovat oivallisia toimijoita tuomaan yrittäjyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa tutuksi Spesian opiskelijoille. Tavoitteena on mahdollistaa yrittäjyysviikon sisältöjen liittäminen osaksi Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta -opintojaksoa, mikä kuuluu kaikkien tutkinto-opiskelijoiden opintosuunnitelmaan, hän kertoo.

”Aiomme osallistaa myös opiskelijoita yrittäjyysviikon suunnitteluun. Haluamme varmistua, että esimerkiksi materiaalit ovat juuri meidän kohderyhmälle sopivia ja tulevat näin todennäköisesti paremmin myös käyttöön”, Luukkonen mainitsee.

Me osataan! Omilla taidoilla työelämään on Euroopan unionin osarahoittama ESR+ -hanke. Se toteutetaan aikavälillä 3/2023–10/2025. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden yrittäjyyttä ja työelämän monimuotoisuutta. Hanketoimijoina ovat Live, STEP-koulutus ja Invalidiliitto ry. Lue lisää hankkeesta.