Spesian asiantuntijat

Spesia Asiantuntijapalveluissa työskentelee seitsemän erityisen tuen asiantuntijaa. Heillä on monipuolinen koulutustausta ja vankka kokemus erityistä tukea tarvitsevien lasten, nuorten ja aikuisten sekä heitä ohjaavien ammattilaisten kanssa työskentelystä.

Heidän lisäkseen kouluttajina ja asiantuntijoina toimivat Ammattiopisto Spesian erityisopettajat ja vaativan erityisen tuen asiantuntijat.

Talo täynnä asiantuntemusta – sinun käytössäsi

Spesian asiantuntijoiden osaamisessa yhdistyy monialainen koulutustausta, vankka käytännön kokemus ja erinomaiset pedagogiset taidot. Jokainen heistä on työskennellyt pitkään vaativaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden opetuksen, ohjauksen, kuntoutuksen tai työllistämisen tehtävissä.

Asiantuntijoitamme yhdistää halu jakaa osaamistaan myös muille. Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni ammattilainen tai läheinen tunnistaa, ymmärtää ja osaa toimia erityistä tukea tarvitsevan henkilön kanssa.

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Meille on tärkeää, että palvelumme ovat niin sisällöltään kuin toteutustavaltaan luotettavia, huolellisesti valmisteltuja ja ajankohtaisia. Lisäksi ne ovat kekseliäästi toteutettuja, fasilitoituja, käytännönläheisiä ja toiminallisia. Ei luennointia tai pönötystä, vaan osallistujat mukaan tempaavia yhdessä oppimisen tilaisuuksia.

Maria Ojala-Vesteri ja Marika Mäkinen seisovat vierekkäin käsissään liitutaulut, joissa Marialla lukee "Mahdoton on vain mielipide"

Hanna Halminen

Hanna Halmisen valokuva.

Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, Turku

Koulutus: Sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja

Vahvuusalueet: Neurokehitykselliset häiriöt ja neurokirjon asiakkaan kohtaaminen sekä palveluohjaus, mielenhyvinvointi, erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen henkilöiden ohjaaminen sekä yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Kiinnostuksen kohteet: Ihmissuhteet ja ihmisiin liittyvät tarinat kiinnostavat minua kovasti. Se miten kokemukset ja kohtaamiset vaikuttavat meihin. Olen myös hyvin innostunut ja kiinnostunut mielenhyvinvoinnista ja neuropsykiatrisista häiriöistä. Onneksi voin hyödyntää innostustani asiantuntijatyössä!

Työssäni parasta: Oivaltaminen ja uudet ideat, ihmisten kohtaaminen.

Motto: ”Jokaisella ihmisellä on oma tarinansa, omat ajatuksensa ilmeidensä takana, omat tunteensa sekä sielu ihonsa alla.”

Minusta sanottua: Asiantunteva ja innostava.

Virpi Jussila

Virpi Jussila

Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, Turku

Koulutus: Sairaanhoitaja YAMK, psykiatrinen sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Vahvuusalueet: Mielenterveys, psyykkiset häiriöt ja sairaudet, neuropsykiatrinen valmennus sekä opiskeluhuolto

Kiinnostuksen kohteet: Lähes tulkoon kaikki, mistä voi innostua, erityisesti ihmiset, ihmisten tarinat ja musiikki.

Työssäni parasta: Ihmiset, vuorovaikutus, luovuus

Motto: Asiat järjestyy, kun muistaa kuunnella, kuulla ja hengittää.

Minusta sanottua: Miellyttävä kouluttaja, jolla on paljon asiantuntijuutta ja elävästä elämästä olevat, asioita hyvin avaavat esimerkit.

Marika Mäkinen

valokuva

Nimike ja toimipaikka: Asiantuntijapalvelukoordinaattori, Jyväskylä

Koulutus: Erityisopettaja, KM, ratkaisukeskeinen terapeutti, työnohjaaja, tohtorikoulutettava

Vahvuusalueet: Ratkaisukeskeinen pedagogiikka, autismikirjo, digitaalisuus ja erityinen tuki, terapeuttisen tuen ja pedagogiikan integraatio, tunnekohtaaminen

Kiinnostuksen kohteet: Intohimona autismikirjo, mielenhyvinvointi, hevostoiminta elämänhallinnan, vuorovaikutuksen ja tunnesäätelyn tukena sekä tiede ja tutkimus

Työssäni parasta: Onnistumisen hetket, uudet ideat ja kekseliäät ratkaisut nuoren ja lähipiirinsä kanssa

Motto: Erityisyys ja erilaisuus muodostaa elämämme suurimman vahvuuden ja voimavaran!

Minusta sanottua: Mukaansatempaava ja valovoimainen kouluttaja, joka ammentaa faktansa rakkaudesta tieteelliseen tietoon ja esimerkkinsä 20 vuoden työkokemuksesta, jossa armoton realismi ja hillitön onnistumisen riemu kietoutuvat toisiinsa.

Tuula Niskanen

Tuula Niskanen.Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, Järvenpää

Koulutus: KM, ammatillinen ja laaja-alainen erityisopettaja, lastentarhanopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja, VOIMAKEHÄ®-lisenssivalmentaja, työnohjaaja

Vahvuusalueet:

 • neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja asiakkaan kohtaaminen
 • erityisen tuen suunnittelu, käytännöt ja työtavat
 • ratkaisukeskeisyys, positiivinen pedagogiikka ja vahvuuslähtöiset menetelmät
 • työhyvinvointi, resilienssin tukeminen ja itsemyötätunto

Kiinnostuksen kohteet: Luonto, perhe, koirat, hevoset, kokonaisvaltainen hyvinvointi, eläinavusteisuus ja oppikirjojen kirjoittaminen

Työssäni parasta: Ihmisten kohtaaminen, osaamisen jakaminen ja ratkaisujen löytäminen yhdessä

Motto: Hyvien asioiden lisääminen on paras tapa vähentää huonojen asioiden määrää.

Minusta sanottua: ”Hyvin valmistellut monipuoliset luennot ja käytännön työkalut, monenlaiset vinkit ja linkit. Taito saada ihmiset jakamaan osaamistaan ja kehittämään työtään.”

Maria Ojala-Vesteri

Maria Ojala-Vesterin valokuva.Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, Järvenpää

Koulutus: Kone- ja tuotantotekniikan insinööri, ammatillinen erityisopettaja, sisätautien ja kirurgian sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, VOIMAKEHÄ®-kouluttaja

Vahvuusalueet:

 • VOIMAKEHÄ® ja laaja vahvuusnäkemys
 • Positiivinen pedagogiikka ja psykologia, vahvuuslähtöiset menetelmät
 • Työhyvinvointi
 • Neuropsykiatriset vaikeudet, ratkaisukeskeiset menetelmät
 • Rikosseuraamusalan ohjausosaaminen ja tuntemus

Kiinnostuksen kohteet:

 • Yhteinen vastuu muista ihmisistä ja syrjäytymisen ehkäisy
 • Ihmiset, vahvuudet, voimavarat ja vuorovaikutus.

Työssäni parasta: Ihmiset ja kohtaamiset

Motto: Kaikesta ja kaikista löytyy jotain hyvää.

 

Maarit Sorjonen

Maarit Sorjonen.

Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, Jyväskylä

Koulutus: Äidinkielen opettaja, erityisopettaja, neuropsykiatrinen valmentaja

Vahvuusalueet: Nepsy-asiakkaan kohtaaminen ja vuorovaikutus, kielelliset vaikeudet, matematiikan oppimisvaikeudet ja hahmottamisvaikeudet sekä maahanmuuttajien opetus

Kiinnostuksen kohteet: Autismikirjo, rauhoittuminen ja stressinhallinta

Työssäni parasta: Olen kouluttajapersoona. Pidän koulutusten suunnittelusta tiimityönä ja vuorovaikutteisista koulutustilanteista.

Motto: Minun veneeni on avovene. (Tito Colliander)

Päivi Tanner

Päivi Tanner.

Nimike ja toimipaikka: Asiantuntijapalvelukoordinaattori, Turku

Koulutus: Restonomi YAMK, ammatillinen erityisopettaja, opinto-ohjaaja, NTM, opiskelee neuropsykiatriseksi valmentajaksi

Vahvuusalueet: Erityisen tuen järjestäminen ja toteuttaminen, oppivelvollisuusasiat, opiskeluhuolto

Kiinnostuksen kohteet: Erilaiset ihmiset, ihmisten tarinat ja musiikki. Kaikenlainen käsillä tekeminen, kuten remontointi ja leivonta.

Työssäni parasta: Uuden oppiminen, erilaiset verkostot, ihmisten kohtaaminen.

Motto: ”Menneisyys on oppitunti. Nykyhetki lahja. Tulevaisuus syy jatkaa.”

Minusta sanottua: Osaan tarttua aiheen keskeiseen asiasisältöön ja kertoa vaikeatkin asiat selkeällä tavalla. Esitystapani koetaan miellyttäväksi.

Piia Virtanen

Piia Virtasen valokuva.

Nimike ja toimipaikka: Erityisen tuen asiantuntija, erityisopettaja, Turku

Koulutus: Kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, sosionomi AMK, neuropsykiatrinen valmentaja

Vahvuusalueet:

 • Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja niiden valmennuksellinen tuki
 • Erityisen tuen käytännöt ja menetelmät opetus- ja ohjaustilanteissa
 • Ratkaisukeskeinen työtapa, positiivinen psykologia ja pedagogiikka
 • Innostava, kuunteleva, osallistava ja toiminnallinen työtapa

Kiinnostuksen kohteet:

 • Toiminnalliset oppimisen tavat ja menetelmät
 • Erityisen tuen keinojen löytäminen ja kehittäminen yhdessä tuen tarvitsijan kanssa
 • Positiivinen psykologia ja pedagogiikka, itsemyötätunto

Työssäni parasta: Kohtaamiset! Hetket! Oppimisen ilo!

Minusta sanottua: Innostava, idearikas ja innostunut. Hyvin suunnitellut, elävät ja mieleenpainuvat koulutukset.

Motto: Yhdessä keksimme kuhunkin tilanteeseen juuri siihen sopivan moton.