Tukea työllistämiseen

Näin palkkaat erityistä tukea tarvitsevan osaajan

Mitä jos työllistäisin valmistuvan opiskelijan?

Työnantajilla on mahdollisuus hakea taloudellista avustusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistämiseen. Alla esimerkkejä vaihtoehdoista:

Palkkatuki

Kyseessä on taloudellinen tuki, jota voidaan myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki ja se voi olla enintään 30%, 40% tai 50% palkkauskustannuksista. Lue lisää palkkatuesta Työmarkkinatorin sivuilta.

Työkokeilu

Tavoitteena on työkokeilijan ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selkeyttäminen sekä työn sopivuuden arviointi. Työkokeilun kesto voi olla 1–12 kk, samoissa työtehtävissä kuitenkin enintään 6 kk.

Työkokeilu ei ole työsuhde, eikä siitä makseta palkkaa. Työkokeilijat ovat vakuutettuja TE-toimiston puolesta. Lisätietoja työkokeilusta Työmarkkinatorin sivuilta.

Työkokeilun enimmäiskesto kuukausina

Työolosuhteiden järjestelytuki

Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelytukea, jos työhön palkattavan tai jo työssä olevan henkilön vamma tai sairaus edellyttää uusia työvälineitä, kalusteita tai muutostöitä työpaikalla. Lisätietoa työolosuhteiden järjestelytuesta Työmarkkinatorin sivuilta.

Kaupunki- ja kuntakohtaiset työllistymistuet

Huomioi myös, että eri kaupungit ja kunnat voivat tarjota työllistymistukia. Hakuohjeet ja -lomakkeet löytyvät kuntien ja kaupunkien työllisyyspalveluiden nettisivuilta.

Työnmuotoilu

Tavoitteena luoda yhdessä työnkuva, joka on mielekäs sekä opiskelijalle että työyhteisölle.

Olisitko kiinnostunut ottamaan opiskelijan työpaikallesi auttamaan helpoissa töissä, muttet ole varma mitkä tehtävät olisivat sopivia? Työnmuotoilu on matalan kynnyksen palvelu, jossa oppilaitoksen edustaja yhteistyössä työnantajan kanssa avaa ja kokoaa työtehtäviä, jotka täydentävät yrityksen oman porukan tekemää työtä ja vapauttavat näin henkilöstön työaikaa ydintehtävien suorittamiseen.

Työnmuotoilun avulla pystytään tunnistamaan työn luonne ja työn ammattitaidolle sekä työkyvylle asettamat vaatimukset. Oikein mitoitetty työ vähentää ohjauksen tarvetta ja antaa sekä opiskelijalle että työnantajalle onnistumisen kokemuksen. Näin tukea tarvitsevat opiskelijat voivat suorittaa entistä suuremman osan opinnoista työelämässä, ja win-win-kokemukset edistävät myös nuoten työllistymistä opintojen jälkeen.

Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan yhdessä yhteistyöstä!

Tilaa spesian uutiskirje

Ota yhteyttä

Tiina Perkiö

yritysvalmentaja
Järvenpää
050 594 0857
Tiina.Perkio@spesia.fi

Heikki Skyttä

yritysvalmentaja
Pieksämäki
050 463 9636
Heikki.Skytta@spesia.fi

Waltteri Vasara

yritysvalmentaja
Turku
050 576 0776
Waltteri.Vasara@spesia.fi

Miina Marttinen

yritysvalmentaja
Jyväskylä
050 478 5775
Miina.Marttinen@spesia.fi