Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan perusteet

Ammattiopisto Spesian opiskelijavalinnassa huomioidaan hakijat, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja työllistymisessään vaativaa erityistä tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Erityisen tuen tarpeita opinnoissa voivat olla oppimisvaikeudet, vamma, sairaus tai terveydelliset ja sosiaaliset syyt. Valinnassa huomioidaan lisäksi hakijan opiskelu- ja toimintakyky haettavaan koulutukseen ja tutkintoon. Valinnassa ovat ensisijaisia nuoret, ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat.

Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, jotka ovat asettaneet kyseisen osaamisalan 1. hakutoiveeksi.

Hakijaan ollaan yhteydessä joko tekstiviestillä tai puhelimitse haastatteluajan sopimiseksi. Hakijalle ilmoitetaan haastatteluaika tekstiviestillä.

Mikäli puhelinnumero muuttuu tai hakemukseen kirjattu puhelinnumero on väärä, niin hakijan on ilmoitettava uusi puhelinnumero sähköpostilla osoitteeseen hakutoimisto(at)spesia.fi.