Ammattiopisto Spesia Oy on aloittamassa Järvenpäässä päivätoimintaa yksityisenä sosiaalipalvelujen palvelutuottajana. Päivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu TELMA -opiskelijoille. Päivätoimintaa toteutetaan opetuksettomina aikoina (oppilaitoksen loma-aikoina). 

Lisätietoa päivätoiminnasta antaa:

palvelupäällikkö Triin Vares
puh. 044-7650 542
triin.vares@spesia.fi