Kuten muuallakin, myös Ammattiopisto Spesiassa opiskeltiin tänä keväänä etänä. Etäopetukseen siirryttiin nopeasti, ja valmistautumisaikaa oli vähän. Alkuhämmennyksen jälkeen opetus saatiin kuitenkni pyörimään jopa yllättävän hyvin, tältä ainakin vaikutti. Päätimme kysyä opiskelijoilta ja opetushenkilöstöltä, miten etäopetus oikeasti sujui?

Kysyimme opiskelijoilta ja opetushenkilöstöltä, miten etänä opiskelu on sujunut ja miltä se on tuntunut. Kyselyyn vastasi yhteensä 727 opiskelijaa, mikä on 55% Spesian kaikista opiskelijoista.

Vastausten perusteella opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä opiskelujen sujumiseen etänä.

”hyvin suunniteltu ja toteutettu etäopetus. Hienoa!”

Erityisesti opiskelijat ovat tyytyväisiä saamaansa apuun ja tukeen. Opetushenkilöstö saa opiskelijoilta kiitosta joustavuudesta, ahkerasta yhteydenpidosta ja tarjotusta tuesta.

Diagrammi

”Kiitos, että olen saanut apua etätehtäviin! Suur kiitos”

 Kyselyn perusteella fiilis etäopintojen aikana on pääsääntöisesti hyvä tai erittäin hyvä.

Diagrammi: arvosana 5 (paras) = 195 vastaajaa, arvosana 4 = 319 vastaajaa, arvosana 3 = 173 vastaajaa (neutraali), arvosana 2 = 27 vastaajaa, arvosana 1 (huonoin) = 7 vastaajaa.

Useimpiin opiskelijoihin ollaan oltu yhteydessä joka päivä tai joka toinen päivä. Suosituimmat yhteydenpitovälineet ovat Teams, WhatsApp, puhelin ja sähköposti. Sekä opiskelijoilla että henkilöstöllä on kyselyn mukaan toimivat laitteet yhteydenpitoon.

Diagrammi

Kyselyn perusteella saamme olla ylpeitä siitä, kuinka hienosti spesialaiset ovat siirtyneet etäopiskeluun ja -opetukseen. Opiskelijoiden palautteista löytyy paljon tsemppiviestejä ja ryhmähenkeä vahvistavia terveisiä:

 ”terveisiä kaikille, kyllä tästä selvitään!”

Toisaalta koulua, kavereita ja henkilökuntaa kaivataan.

”Pian kouluun!!!!! Terkkuja ja haleja kaikille etäopiskeluun <3”

Opiskelijoita etäopiskelun toimivuus yllätti enimmäkseen positiivisesti. Erityisesti työskentelyn sujuvuus, helppous ja omien taitojen kehittyminen yllätti. Suurin osa opiskelijoista otti muutoksen rauhallisesti vastaan, eikä etäopiskelussa tuntunut mikään erityisen yllättävältä.

Diagrammi: arvosana 5 (paras) = 275 vastaajaa, arvosana 4 = 283 vastaajaa, arvosana 3 = 135 vastaajaa (neutraali), arvosana 2 = 28 vastaajaa, arvosana 1 (huonoin) = 10 vastaajaa.

Suuri osa opiskelijoista oli sitä mieltä, että heillä ei ole mitään erityisiä huolia etäopiskeluun liittyen.

Kotona opiskeluun voi kuitenkin liittyä myös haasteita. Opiskelijat kertoivat työssäoppimiseen, käytännön työtehtävien harjoitteluun ja valmistumiseen liittyvän jonkin verran huolia ja avoimia kysymyksiä. Lisäksi joitakin opiskelijoita huolestuttivat oman päivärytmin ja opiskelumotivaation säilyttämiseen liittyvät asiat.

Onneksi näihin mietteisiin ja huoliin on tukea ja keskusteluapua tarjolla ja sitä on kyselyn tulosten mukaan myös saatu.

”Kiitos kaikille mahtaville opettajilleni ja avustajille ja ylipäätänsä koulun henkilökunnalle minun auttamisesta, tukena olemisesta ja motivointi tsemppaamisesta”

 

Hanna-Liisa Ollila
laatukoordinaattori
Spesia Asiantuntijapalvelut