Me spesialaiset arvostamme toiminnan merkityksellisyyttä ja mutkattomuutta sekä ihmisten yhdenvertaisuutta. Kunnioitamme erilaisuutta, kuuntelemme jokaisen ääntä ja otamme kaikki mukaan. Kerromme asioista avoimesti ja arvostamme raikasta yhdessä tekemistä. Meillä saa kokeilla ja on lupa myös epäonnistua.

Muun muassa tätä laatu merkitsee Spesiassa. Haluamme tarjota opiskelijoille, henkilöstölle, asiakkaille ja kumppaneille laadukkaan Spesia-kokemuksen. Haluamme, että jokainen saa loistaa ja tietää olevansa tärkeä.

Laadukas toiminta ja Spesia-kokemuksen tarjoaminen edellyttää systemaattista suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä jatkuvaa kehittämistyötä ja parantamista.

Kaunis, voimakas sudenkorento?

Laatua – niin hyvää kuin huonoakin – olemme tekemässä me kaikki. Laadukkuus ja laadunvarmistus on parhaimmillaan sitä, että opiskelijan kanssa työskentelevät ammattilaiset keskittyvät oleelliseen tehtäväänsä. Osaaminen rakennetaan opiskelijan omille vahvuuksille samalla tunnistaen tuen tarpeet. Opiskelijan kuuleminen on kaiken avain. Ilman sitä rakennetaan ikään kuin tyhjää sudenkorennon kuorta, josta sudenkorento on jo aikaa sitten kuoriutunut. Sellaisena kuin on kyennyt, pahimmillaan ilman tukea ja lentokyvyttömänä pudoten syrjäytymisen suohon.

Sudenkorento korrella.

Jotta kuoresta lehahtaisi lentoon kaunis, voimakas sudenkorento henkilökunnan tehtävänä on käyttää ammattitaitoaan opiskelijan lahjojen ja vahvuuksien löytämiseen yhdessä opiskelijan kanssa ja etsimään opiskelijalle tuet, joilla opiskelija pääsee siihen loistoon, mitä juuri hän on parhaimmillaan. Opiskelijan palaute ja näkökulma häntä itseään koskevissa asioissa on aina ainutlaatuinen. Hän on ainoa, joka kokee ja näkee tilanteensa sisältä päin.

Neuvoisitko?

Niin opetus, oppiminen kuin johtaminenkin edellyttävät suuntaa; unelmia, visioita, päämääriä ja tavoitteita. Mutta niiden rinnalla myös konkreettisia steppejä ja hyviä neuvoja kohti parempaa huomista.

”Neuvoisitko minnepäin minun pitäisi mennä, Liisa kysyi. Riippuu siitä, minne haluat päästä, sanoi kissa. En minä välitä minne, Liisa sanoi. Sitten ei ole väliä minnepäin menet, kissa sanoi. Kunhan pääsen jonnekin, Liisa selitti. Jonnekin sinä kyllä pääset, jos vain jatkat kävelemistä tarpeeksi kauan, kissa sanoi.” (Liisa ihmemaassa.)

vyötäröstä alaspäin kuvattu nainen metsämaisemassa, naisella yllään Liisa ihmemaassa -tyylinen sinivalkoinen mekko.

Matkan teko helpottuu, kun huomioimme karikot ja kivikot, tuemme ja tahdomme, muokkaamme ja mahdollistamme. Uskomme siihen, että jokaisella nuorella on vammastaan tai haasteistaan huolimatta sisäistä viisautta sekä tuntemus omista vahvuuksistaan, haaveistaan ja pyrkimyksistään. Ammattilaisten avulla ne voidaan sanoittaa ja tehdä näkyväksi. Ja juuri niiden varaan ammatillista polkua ja hyvää elämää on mielekästä rakentaa.

Kysyisitkö?

Opiskelijapalautteen kerääminen on tärkeä ja luonnollinen osa koulutuksen järjestäjän toimintaa. Juuri tällä hetkellä Spesiassa pohdimme, miten rakentaisimme tiedonkeruujärjestelmän, jossa jokaisella opiskelijalla – rajoitteista, kommunikointitavasta tai -kyvystä huolimatta – olisi mahdollisuus antaa palautetta ja vaikuttaa omaan opiskeluunsa.

Tavoittelemme siis monikanavaista palautejärjestelmää, joka takaa opiskelijoille tasa-arvoisen oikeuden palautteen antamiseen ja omaan opiskeluun vaikuttamiseen. Ammatillisten erityisoppilaitosten muodostama AMEO-verkosto on niin ikään nähnyt tarpeelliseksi kehittää opiskelijapalautekyselyä selkokielisempään ja monimuotoisempaan suuntaan.

Kesäinen kukkaketo.

Mahdollistaisitko?

Jokaisella on oikeus tulla ymmärretyksi omalla kielellään. Toisinaan siihen tarvitaan tueksi vaihtoehtoisia ilmaisutapoja, kuten kuvia, selkeäkielistä tekstiä, viittomia, kuvailutulkkausta jne. Yhteinen kieli edellyttää ympäristöltä osaamista ja ilmaisutavan erityispiirteiden tunnistamista – siis moniammatillista tiimiä.

Opiskelijoille suunnatussa kyselyssä on huomioitu jokaisen yksilöllinen viestintätapa. Kuvallinen viesti tukee viestin ymmärtämistä selkeyttäen sisältöä ja strukturoiden vastausvaihtoehtoja. Selkeäkielisyydessä noudatetaan lauseiden kirjoittamista riveittäin, rivien numeroimista ja selkeälukuista fonttia. Kuvan ja tekstin yhdenmukaisuuteen kiinnitetään erityistä huomioita. Valitut kuvat toistuvat systemaattisesti muodostan selkeän kokonaisuuden entuudestaan opiskelijalle tutuista kuvista, kuten Spesian logosta. Välisanojen kuvittamista vältetään korostaen viestin olennaista sisältöä.

Spesiassa jokaiselle opiskelijalle tehdään aloitus- ja päättökysely. Aloituskyselyssä kartoitetaan opiskelijan kokemusta ja tunnelmaa opintojensa alkuvaiheesta. Päättökyselyssä kartoitetaan opiskelijan näkökulma hänen yksilöllisen polkunsa onnistumiseen. Miten hänen vahvuutensa on löydetty ja hyödynnetty? Miten tarkalla korvalla kuultu hänen tuentarpeensa ja onko niihin pystytty vastaamaan? Kuinka hyvin opinnot ovat vieneet häntä kohti tavoitetta, haavetta ja unelmaa? Miten hyvin on onnistuttu rakentamaan rohkaiseva kehä hänen vahvuuksiensa ympärille ja samalla autettu saamaan realistinen kuva omista mahdollisuuksista?

Telma-opiskelijoille suunnatun aloituskyselyn kuvitettuja väittämiä: Kiusaamista on selvitetty, Minulla on hyvä olla Spesiassa, Olen tyytyväinen opiskeluuni Spesiassa, Voin suositella Spesiaa kavereilleni.

Onnistuitko?

Pedagogille positiivisen ja rohkaisevan ilmapiirin rakentaminen on vaativa tehtävä, jossa on vaikea tyytyä asioihin, joihin oppijan ulkopuolelta pystyy vaikuttamaan. Monella opiskelijalla on taustallaan epäonnistumisen ja osattomuuden kokemuksia. Opiskelija ei ole aina saanut ääntään kuuluville. Silti on luotettava siihen, että jokaisella nuorella on arvokasta ja ainutlaatuista tietoa itseään, lahjojaan, vaikeuksiaan ja onnellisuuttaan koskien.

Monikanavainen ja vuorovaikutteinen palautteenantomahdollisuus on tärkeä tekijä opiskelijan merkityksellisen ja yhdenvertaisen opinto- ja työllistymispolun mahdollistajana. Silloin itselle sopiva työ sekä hyvä ja onnellinen elämä kimmeltävät horisontissa ihan jokaiselle!

Laadukasta kevättä!

laatukoordinaattori Hanna-Liisa Ollila ja kehittämiskoordinaattori Marika Mäkinen

Ammattiopisto Spesia