Miten hyvältä tuntuukaan, kun koulussa tai töissä ”me ollaan me”, enemmän kuin vain ”minä ja joitain muita”? Kuinka paljon mukavampi onkaan aloittaa päivä, kun tietää saavansa viettää sen hyvässä seurassa, kivojen, tuttujen tyyppien kanssa? Ryhmähengellä ja ilmapiirillä on iso merkitys.

Voin Hyvin -hanke on Opetushallituksen rahoittama ja Gradian koordinoima hanke, jonka tavoitteena on edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta ryhmäytymiskäytäntöjä kehittämällä. Hankkeen toimikausi on kaksi vuotta (2018–2019).

Ryhmäytymiskäytäntöjä on lähdetty Spesia Jyväskylässä kehittämään opettaja Anne Hautalan, ohjaaja Seija-Sinikka Laitisen ja palvelupäällikkö Kirsi Tepon yhteisvoimin.

Lähdimme miettimään ryhmäytymiskäytäntöjen kehittämistä uudella tavalla. Halusimme tuoda pohdittavaksi erityisesti sitä, kuinka erityinen tuki ja jatkuva haku vaikuttavat ryhmäytymiseen, Anne Hautala taustoittaa.

Työn pohjaksi toteutettiin koko Ammattiopisto Spesiassa keväällä 2018 kysely, jolla kartoitettiin millaisia ryhmäytymiskäytäntöjä ja -kokemuksia henkilöstöllä on. Kyselyyn vastasi yli sata henkilökunnan jäsentä.

Kyselyn perusteella ryhmäytyminen nähdään tärkeäksi tekijäksi hyvän ryhmähengen kannalta. Usein hyväksi tavaksi on todettu ryhmäyttämisen tapahtuminen muualla kuin luokkahuoneessa, oppilaitoksen ulkopuolella, Seija-Sinikka Laitinen kertoo.

Työyhteisön yhteistyö luo perustan

Opiskelijoiden yhteisöllisyys ei synny tyhjiössä, vaan opiskelijoiden ryhmähengen taustalla on oltava toimiva työyhteisö. Myös henkilökunta tarvitsee ryhmäyttämistä hyvän yhteistyön ja ryhmähengen luomiseksi.

Leena Aijasahon koulutus ”Meitä on moneksi – erilaiset tyypit työyhteisössä” tarjosikin Jyväskylän henkilökunnalle mahdollisuuden oppia tuntemaan niin itseään kuin työkaveria vähän paremmin. Koulutus pohjautui enneagrammiin, joka on persoonallisuustyylien tyypittelyyn malli.

Kyllä jokainen meistä tunnisti itsensä jostain arkkityypistä niin selvästi, että välillä ihan nauratti. Päivän ehkä suurin opetus oli, että emme näe asioita vain sellaisina kuin ne ovat vaan myös sellaisina kuin itse olemme, Anne Hautala summaa.

Koulutusiltapäivän tavoitteena oli kehittää itsetuntemusta sekä arvostavaa ja ymmärtävää suhtautumista erilaisiin tapoihin ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Se on avuksi niin nuorten ohjaamisessa, tiimityössä kuin henkilökohtaisen elämän ihmissuhdekoukeroissa.

Ryhmäilmiötä voi opetella

Ryhmäyttämiskäytännöt ovat taito, jota voi opetella. Niitä kehitettäessä on tärkeää kouluttaa henkilökuntaa ja lisätä tietoisuutta aiheesta.

Voin Hyvin -hanke koordinoi Ehyt ry:n järjestämät Ryhmäilmiö-koulutukset jokaiselle Spesian päätoimipaikalle niin, että yhteensä 83 henkilökunnan jäsentä kokoontui yhdessä aiheen äärelle.

Ryhmäilmiö-koulutusten palautetta tullaan käyttämään kehittämisen tukena. Lisäksi ryhmätöiden tuotoksista saadaan kullan arvoista materiaalia jatkotyöskentelyä varten.

Festarit yhdistää ja tanssittaa

Opiskelijoiden ryhmäyttämisestä puhuttaessa parhaita asiantuntijoita ovat opiskelijat. Kun keväällä 2018 kysyimme opiskelijoilta, mitä heidän mielestään on hyvä ryhmähenki, vastauksissa korostuivat yhteinen toiminta ja tekeminen, hyvä ilmapiiri ja kivat ihmissuhteet sekä toisten huomioon ottaminen ja myönteinen vuorovaikutus.

Koska yhteinen tekeminen todettiin yhteishengen kannalta ensiarvoisen tärkeäksi, hanke päätti järjestää Voin Hyvin -festarit lokakuussa Jyväskylän opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Festareilla esiintyi turkulainen erityisnuorten rap-yhtye HerkkuRäbäri + DJ, jotka omalla energiallaan tulee nyt valtaamaan Jyväskylän. Lisäksi porukkaa tanssitti ja muuveja näytti Juha Miguel.

Herkkuräbäri-yhtye Voin hyvin -hankkeen vieraana Spesia Jyväskylässä

Meillä oli ihan huikeat bileet, opiskelijat tanssivat ja olivat täysillä mukana, Anne Hautala hehkuttaa festareiden tunnelmaa.

Opiskelijoiden näkemysten avaamista tullaan jatkamaan mm. teemahaastatteluiden ja ryhmäyttämiskeskustelun kautta. Jatkossa Voin hyvin -hankkeessa myös selvitetään, kuinka ympärivuotinen jatkuva haku sekä erityinen tuki haastavat ryhmäyttämisen asetelmia.

Kirsi Teppo
Hankevastaava
Palvelupäällikkö