Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR palkittiin kunniamaininnalla Innovation Quality Award 2021 -kilpailussa 11.11.2021.

Quality Innovation Award -kilpailu on arvostettu, kansainvälinen innovaatiokilpailu, joka järjestetään vuosittain innovaatioiden määrän lisäämiseksi ja tason parantamiseksi. Kilpailussa nostetaan esiin uusia innovaatioita sekä arvioidaan niitä uutuusarvon, hyödynnettävyyden, asiakaslähtöisyyden ja tuloksellisuuden perusteella. Suomessa kilpailun järjestää Suomen Laatuyhdistys ry.

CREAR on kehitetty Laurean koordinoimassa ESR-rahoitteisessa Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa (2018-2020).

Ammattiopisto Spesia oli hankkeessa osatoteuttajana, huolehtien etenkin erityistä tukea tarvitsevien ja heikosti lukevien käyttäjien huomioimisesta. CREAR onkin saatavana myös selkokielellä ja lisäksi kysymykset on mahdollista kuunnella lukemisen sijaan.

CREAR kysyy ”Mitä sinulle kuuluu?”

Digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline CREAR auttaa tunnistamaan opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen etenemistä haittaavia tekijöitä. Nimi tulee englanninkielisistä sanoista: Career, Resilience, Education, Agency ja Readiness.

CREAR on matalan kynnyksen palvelu, joka kysyy käyttäjältä: ”Mitä sinulle kuuluu?”  Käyttö ei edellytä kirjautumista ja vastata voi rennosti, sillä käyttäjän yksityisyydestä pidetään kiinni eikä vastauksia ja tuloksia kerätä, vaan käyttäjä voi itse tallentaa tiedot tai lähettää ne sähköpostitse haluamalleen henkilölle. Näin tuloksia voi tarkastella itsenäisesti tai yhdessä jonkun toisen kanssa.

Arviointiväline on helppokäyttöinen ja antaa nopeasti tietoa opiskelijan mahdollisista tuentarpeista ja antaa mahdollisuuden nopean palvelujen piiriin ohjaamiseen. CREARin käytön tueksi on tulossa myös käsikirja.

Maksuton työkalu, joka ei edellytä kirjautumista

CREAR on aidosti matalan kynnyksen työkalu ja on helppo ottaa käyttöön, sillä se on maksuton eikä edellytä kirjautumista. Käy siis rohkeasti kokeilemassa ja katso olisiko työkalusta hyötyä myös sinulle?

Kokeile ja ota käyttöön: CREAR-arviointiväline: www.crear.fi

Lue lisää: